PONIEDZIAŁEK – 28 październik 2013 r.  
6.30-O Boże błog.opiekę MBP i potrzebne łaski dla Janiny Stefańskiej
8.00-O zdrowie i błog.Boże,opiekę MBP dla s.Tadeuszy i s.Szymony z ok.imienin
9.00-Za + Tadeusza Pańko
18.30-1.Za + Eugenię (greg.28/30)
2.Za + Julię Prokop (greg.28/30)
3.Za + Tadeusza Zoszak
4.Za ++ Tadeusza i Katarzynę
WTOREK – 29 październik 2013 r.
6.30-Za + Stellę Ułasiewicz
8.00-Za ++ Tadeusza,Annę i Michała Lazar
9.00-Za ++ rodziców Annę i Józefa
18.30-1.Za + Franciszkę Wojtowicz oraz za + Janinę Menio
2.Za + Eugenię (greg.29/30)
3.Za + Julię Prokop (greg.29/30)
4.Za + Stanisława  Kielar i za +Agnieszkę Kochan int.od Grzegorza
ŚRODA – 30 październik 2013 r.
6.30-O zdrowie i błog.Boże,oraz opiekę MBP dla córek Anny i Małgorzaty
8.00-O zdrowie i błog. Boże,oraz opiekę MBP dla Stanisławy Lazar
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.Za + Eugenię (greg.30/30)
2.Za + Julię Prokop (greg.30/30)
3.Za + Mariana Potockiego – int.od prac.Urzędu Skarb. w Sanoku
4.Za + Stanisława Kielar int.od córki Janiny z mężem i dziećmi
CZWARTEK – 31 październik 2013 r.
6.30-Za ++ Marię,Antoniego,Zofię Klaus
8.00-Za + Annę Konopkę i o błog.Boże dla Andrzeja Konopki
9.00-Za ++ Stanisława,Władysława,Marię,Jadwigę,Mieczysławę
18.30-1.Za ++ Marię,Adelę,Józefę, Antoniego
2.Za ++Franciszkę,Władysława i Stanisława
3.Za + Janusza i za ++ z rodziny
4.Za + Jana Wach – 1 rocz.śmierci int.od kolegów z pracy
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1 listopad 2013 r.
6.30-Za ++ Stefanię i Włodzimierza Dutkowskich
8.00-Za + Józefa Długosz
9.15-Za + Aleksandrę Krzywdzik (greg.1/30)
10.30-Za + Monikę Kaszubowicz i za ++ z rodziny (greg.1/30)
12.00-1.W intencji Parafian
2.Za + Krystynę Twarda
19.00-Za + Joannę Filipiak (greg.1/30)
CMENTARZ   –  Za  ++ z rodziny  WOLAKÓW
SOBOTA – WSPOMNIENIE WIERNYCH ZMARŁYCH – 2 listopad 2013 r.
6.30-Za + Witolda Dziok
8.00-Za ++ Jadwigę i Jana Dietrich
9.00-Intencja Rycerstwa Niepokalanej
17.00-Za ++ Katarzynę,Franciszka,Waldemara,Eugeniusza Kostka
18.30-1.Dziękczynna  za łaski z prośbą o opiekę MBP dla Małgorzaty z
okazji 50 – tej rocznicy urodzin
2.Za + Aleksandrę Krzywdzik (greg.2/30)
3.Za + Monikę Kaszubowicz i za ++ z rodziny (greg.2/30)
4.Za + Joannę Filipiak (greg.2/30)
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 listopad 2013 r.
6.45-Za ++ Rodziców,Krewnych,Przyjaciół,Dobrodziejów Zakonu
8.00-1.Za ++ Rodziców, Krewnych, Przyjaciół, Dobrodziejów Zakonu
2.Za + Aleksandrę Krzywdzik (greg.3/30)
9.15-Za ++ Rodziców, Krewnych, Przyjaciół, Dobrodziejów Zakonu
10.30-1.Za ++ Rodziców, Krewnych, Przyjaciół, Dobrodziejów Zakonu
2.Za + Monikę Kaszubowicz i za ++ z rodziny (greg.3/30)
12.00-1.W intencji Parafian
2.Za ++ Rodziców, Krewnych, Przyjaciół, Dobrodziejów Zakonu
15.00-1.Intencja Bractwa Różańca Świętego
2.Za ++ Rodziców, Krewnych, Przyjaciół, Dobrodziejów Zakonu
19.00-1.Za ++ Rodziców, Krewnych, Przyjaciół, Dobrodziejów  n. Zakonu
2.Za + Joannę Filipiak (greg.3/30)