PONIEDZIAŁEK – 4 luty 2013 r.
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.4 /30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (11/30)
9.00-Za + Helenę Piecuch
18.30-1.Za + Jana  Kurpiela -(greg.4/30)
2.Za  +  Stefana Kucharz  od  sąsiadów  z  ul. AK 11  – klatka 1
3.Za + dziadków,przyjaciół i ++ z rodziny
WTOREK – 5 luty 2013 r.
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.5/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (12/30)
9.00-Za + Andrzeja Pyrz – int.od rodz.Tryków
18.30-1.Dziękczynna z prośbą o bł.Boże i opiekę MB Pocieszenia dla
Haliny i Ryszarda w 30 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa
2.Za + Jana  Kurpiela -(greg.5/30)
3. Za ++ Zofię i Michała Greń
ŚRODA – 6 luty 2013 r.
6.30-1.Za ++ Ojców,braci rodziców,krewnych,dobrodziejów i ++ z FZŚ
2.Za + Agatę Wojtkowską – (greg.6/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (13/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.Za + Jana  Kurpiela -(greg.6/30)
2.Za ++ Helenę, Eugenię i Franciszka
3.Za + Jerzego i + Tadeusza Keck – 29 rocznica śmierci
CZWARTEK – 7 luty 2013 r.
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.7/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (14/30)
9.00-Za + Jerzego – 1 rocznica śmierci
18.30-1.Za ++ z rodziny Kulpińskich i Dybków
2.Za + Jana  Kurpiela -(greg.7/30)
3.Za + Monikę Cioch
PIĄTEK – 8 luty 2013 r.
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.8/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (15/30)
9.00-Za + Romualda Biskupskiego
18.30-1.Dziękczynna z prośbą o bł.Boże i opiekę MB Pocieszenia
w 50 rocznicę urodzin
2.Za + Elżbietę
3.Za +Jana Kurpiela – (greg.8/30)
SOBOTA – 9 luty 2013 r.  
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.9/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (16/30)
9.00-Za + Helenę Piecuch
18.30-1.Za +Jana Kurpiela – (greg.9/30)
2.Za ++ Helenę,Stanisława,Teresę,Marię,Elżbietę Laskowskich
3.Za ++ Józefę,Polikarpa i Józefa
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 luty 2013 r.
6.45-W intencji Parafian
8.00-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.10/30)
9.15-Za + Łukasza Zadylak
10.30-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (17/30)
12.00-W intencji Ojczyzny
15.00-Za + Irenę Kwiatkowską
19.00-Za +Jana Kurpiela – (greg.10/30)