PONIEDZIAŁEK –  05. sierpnia 2013 r.    
6.30 – Za + Mariann Belczyk w 3 rocz.śmierci i Stanisława Belczyk w 49 rocz.
śmierci
9.00 – Za + Władysława
18.30 – 1.Za + Marię,Kazimierza,Krystynę i Elżbietę (greg. 5/30)
2.Za + Janinę Soczek – int. od córki
WTOREK – 06. sierpnia 2013 r. – Święto Przemienienia Pańskiego
6.30 – Za + Marię,Kazimierza,Krystynę i Elżbietę (greg. 6/30)
9.00 – Za + Wojciecha i Marę Zdeb
18.30 – 1.Za + Janinę Wałoszek – int. od siostry Teresy
2.Za + Wychowawcę, Katechetę, Nauczycieli i Koleżanki – o łaskę zbawienia
ŚRODA – 07. sierpnia 2013 r.
6.30 – 1.Za + Rodziców,Braci,Siostry,Krewnych i Dobrodziejów naszego Zakonu
i zmarłych z FZŚ.
2.Za + Marię,Kazimierza,Krystynę i Elżbietę (greg. 7/30)
9.00 – W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00 –1.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB
dla Joanny i Zdzisława w 42 rocz. ślubu.
2.Za + Helenę Chocholską
CZWARTEK – 08. sierpnia 2013 r.
6.30 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 – Za + Marię,Kazimierza,Krystynę i Elżbietę (greg. 8/30)
18.30 – 1.O nowe powołania do Trzeciego Zakonu św. Dominika i św. Franciszka
2.O błog. Boże i potrzebne łaski dla Elżbiety Paczkowskiej oraz Joanny
i Zygmunta Gankiewicz
PIĄTEK – 09. sierpnia 2013 r.
6.30 – O zdrowie, błog.Boże i opiekę MB dla Zdzisława w 80 rocz.urodzin
9.00 – Za + Marię,Kazimierza,Krystynę i Elżbietę (greg. 9/30)
18.30 – 1.Za + Monikę Kaszubowicz
2.Za + Lesława Wojnarowskiego w 10 rocz. śmierci
SOBOTA – 10. sierpnia 2013 r.
6.30 – Za + Marię,Kazimierza,Krystynę i Elżbietę (greg. 10/30)
9.00 – 1.Za + Stanisława i Karolinę
2.O Boże błog.dla Uczestników Zjazdu i ich Rodzin o życie wieczne dla
Profesorów, o. Fabiana i zmarłych Kolegów i Koleżanek i potrzebne łaski dla
żyjących
18.30 – 1.W intencji Ojczyzny
2.W intencji Ireny o potrzebne łaski
DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 11. sierpnia 2013 r.
6.45 – O zdrowie i Boże błog.dla Danuty i Ryszarda
8.00 – Za + Marię,Kazimierza,Krystynę i Elżbietę (greg. 11/30)
9.15 – Za + Rodziców: Jadwigę i Augustyna
10.30 – Za + Marka Ogrodnika
12.00 – 1.W intencji parafian
2.Za + z rodz. Olearczyków
15.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 – Za + Michała i Marię Krawczyk