PONIEDZIAŁEK – 7 październik 2013 r.  
6.30-Intencja generalska
8.00-Za +  Stanisławę Radwańską
9.00-Za ++ rodziców Józefa i Wiktorię oraz ++ rodzeństwo
18.30-1.Za + Eugenię (greg.7/30)
2.Za + Julię Prokop (greg.7/30)
3.Za ++ Stanisława i Bronisławę Krzystyniak
oraz za + Edwarda   Rożka
WTOREK – 8 październik 2013 r.  
6.30-Intencja generalska
8.00-Za + Henryka Chuchla w pierwszą rocznicę śmierci
9.00-O błog.Boże i opiekę MBP i potrzebne łaski w życiu kapłańskim
dla ks. Mariana Rajchla
18.30-1.Za + Eugenię (greg.8/30)
2.Za + Julię Prokop (greg.8/30)
3.Za ++ Stanisławę i Stanisława Rafińskich
ŚRODA – 9 październik 2013 r.
6.30-Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę MBP
dla Marii i Zdzisława – 35 rocznica zawarcia sakramentu małżeństwa
8.00-Za + Melchiora – 23 roczn. śmierci i za + Zofię – 7 roczn.śmierci
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.Za + Eugenię (greg.9/30)
2.Za + Julię Prokop (greg.9/30)
3.Za  + Monikę Kaszubowicz
CZWARTEK – 10 październik 2013 r.
6.30-W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00-Za + Stanisława Kluskę
9.00-W intencji Panu  Bogu wiadomej
18.30-1.W  intencji  Ojczyzny
2.Za + Eugenię (greg.10/30)
3.Za + Julię Prokop (greg.10/30)
PIĄTEK    –  11 październik   2013 r.
6.30-Za + Barbarę – 5 rocznica śmierci
8.00-1.O łaskę zdrowia dla Iwony
2.Za + Eugenię (greg.11/30)
9.00-Za + Jana – 6 rocznica śmierci
18.30-1.Za + Julię Prokop (greg.11/30)
2.Za + Aleksandrę Krzywdzik i za + Marię Froń
SOBOTA  –    12 październik   2013 r.
6.30-O szczęście wieczne dla ++  z rodziny Maciejowskich
8.00-1.O zdrowie,błog.Boże, o opiekę MBP i dary Ducha św.dla dzieci
i chrześniaków
2.Za + Eugenię (greg.12/30)
9.00-Za + Krystynę Kraczkowskąw pierwszą roczn.śmierci
18.30-1.Za + Julię Prokop (greg.12/30)
2.Za ++ Helenę,Adama i Jana  Krzywdzik
DWUDZIESTA ÓSMA  NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10.2013 r.
6.45-Za + Julię Prokop (greg.13/30)
8.00-Za + Eugenię (greg.13/30)
9.15-Za + Józefa
10.30-Za + Zofię Biskup – int.od sąsiadek
12.00-Za + Teresę – 4 rocznica śmierci
15.00-O Miłosierdzie Boże i dar nieba dla ++ Adama, Zofii i Marianny
19.00-Za + Józefa  Żanowskiego