Papież Benedykt XVI 28 lutego złoży rezygnację. Dymisja jest uzasadniona „brakiem sił do odpowiedniego sprawowania urzędu”.Decyzję taką Papież ogłosił w czasie konsystorza zwyczajnego. „W dzisiejszym świecie, pełnym szybkich zmian i wstrząsanym ważnymi pytaniami na temat życia i wiary, sprawowanie urzędu papieża i głoszenie ewangelii wymaga siły zarówno umysłu, jak i ducha” – pisze papież Benedykt XVI w oświadczeniu. Powodem takiej decyzji jest zaawansowany wiek papieża. Miał on powiedzieć w czasie jednego z konsystorzów, że nie ma już sił do odpowiedniego sprawowania urzędu. Nie wiadomo jeszcze kiedy odbędą się wybory nowego papieża. Ostatnia abdykacja papieża miała miejsce w 1294 roku. Do końca zwołanego w odpowiednim czasie  konklawe władzę w Stolicy Apostolskiej przejmą kardynałowie: dziekan Angelo Sodano i kamerling Tarcisio Bertone. Po śmierci lub rezygnacji papieża zaczyna się okres sede vacante (od łac. sedes vacans – "nieobsadzona stolica"), oznaczający czas do wyboru kolejnego papieża. Zarządzanie Kościołem jest w tym czasie ograniczone do spraw najistotniejszych, gdyż obowiązuje zasada nihil innovetur (niczego nie należy zmieniać).