Z apelem do polskich rodzin i szkół, by wychowywały do wartości – zwracają się biskupi polscy w liście pasterskim, opublikowanym z okazji III Tygodnia Wychowania. List ma być odczytany w niedzielę w kościołach na terenie całej Polski. Hierarchowie zwracają się z apelem do rodziców, by czuwali nad tym, co szkoła przekazuje ich dzieciom. Biskupi, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w publikowanym liście, zwracają szczególną uwagę na potrzebę wychowania do wartości. Jako jego podstawę wskazują pokorę, która "jest przeciwieństwem pychy czyli przesadnego skupienia na sobie i umożliwia budowanie bezinteresownych, pozytywnych relacji z drugim człowiekiem". W ocenie hierarchów, pokora oraz związane z nią cechy, takie jak: dobroć, cierpliwość, gotowość do wybaczania czy wierność są dziś szczególnie zagrożone "wszechobecną agresją, brutalnością słów i zachowań, a także bezwzględną walką o własne korzyści". Wskazują również na to, że "brak wychowania do podstawowych wartości prowadzi często do utraty sensu i celu życia, a nawet do relatywizmu moralnego". Biskupi podkreślają, że wychowanie do wartości rozpoczyna się w rodzinie. Podkreślają wartość wspólnych rodzinnych spotkań, rozmów, posiłków i wypoczynku. "W rodzinie powinniśmy uczyć się zwracania do siebie z miłością, szacunkiem i serdecznością" – czytamy w liście Episkopatu. Szkoła – według biskupów – powinna wspierać rodziców w wychowaniu dzieci. Przypominają jednocześnie, że "bez zgody rodziców nie może realizować programu wychowawczego ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, których treści są sprzeczne z ich przekonaniami i wyznawanymi wartościami".