Urlopowy okres sprzyja, że niejednokrotnie uciekamy od spraw, które nas nużą, takich jak praca, nauka, kłopoty. Pragniemy odpoczywać pełną piersią i nie myśleć o problemach dnia powszedniego. Ale przecież można znaleźć czas na przewertowanie ksiąg Pisma świętego, a wtedy znajdziemy fragmenty pasujące do naszych czasów, do nas, zarówno do okoliczności, z którymi mamy do czynienia, jak i do sytuacji, które nas niejednokrotnie zaskakują. Każdy wers Pisma świętego przypomina nam o powinnościach nakładanych na nas przez wiarę, nakładanych na nas dlatego, że jesteśmy Ludem Bożym. To przypomina nam o radości z życia w komunii z Chrystusem, zaś to, że poprzez chrzest zostajemy włączeni w rodzinę Kościoła, a co za tym idzie, że stajemy się Jego członkami, powoduje, iż nad wieloma sprawami musimy się poważnie zastanowić, by podjąć decyzję zgodną z sumieniem, a nie decyzję przynoszącą nam chwilowe korzyści. Apostoł Narodów, św. Paweł, w Liście do Hebrajczyków poucza ich, a zarazem i nas: „Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.” (Hbr 11,1). Tak więc na naszą zwyczajną pracę i czynności, które wykonujemy, musimy patrzeć z wiarą, tzn. wykonywać wszystko tak, jakby to sam Chrystus robił, i tak, jak On sobie życzy, by było wykonane. Podając przykłady Jakuba, Izaaka, Sary, pokazuje nam, jak nasi przodkowie wykonywali swoje obowiązki bądź jak oczekiwali, trwając w wierze. W Ewangelii świętego Łukasza Jezus opowiada nam o życiu w bliskości Boga, jednocześnie dając nam do zrozumienia, że nigdy nie poznamy dnia ani godziny, kiedy zostaniemy wezwani do zdania relacji ze swojego życia oraz zadań, które zostały nam dane i zlecone przez Boga.