W tym roku wiele polskich parafii gości u siebie kopię cudownej figury świętego Michała Archanioła z Gargano. W najbliższych dniach wspomniana figura nawiedzi nasze miasto. Centralnym miejscem peregrynacji figury będzie parafia Przemienienia Pańskiego gdzie we wtorek o godz 17.30 rozpoczną się uroczystości peregrynacyjne nabożeństwem oczekiwania. Szczegółowy program nawiedzenia podajemy poniżej. Kult figury wiąże się z historią objawień na Górze Gargano w mieście Monte San’t Angelo w Apulii, w południowo-wschodnim regionie Włoch. Pierwsze objawienie zwane Epizodem zagubienia byka, jak podaje tradycja miało miejsce w 490 roku. Pewnemu bogatemu człowiekowi z Sipontu zaginął byk, który był najpiękniejszym okazem stada, po długotrwałych poszukiwaniach właściciel wypatrzył zwierzę jak klęczy na górze przy wejściu do groty. Rozgniewany włościanin wypuścił strzałę w stronę nieposłusznego byka, ale ta wróciła do niego. Wówczas człowiek ten opowiedział o tym niewytłumaczalnym zdarzeniu biskupowi, który szybko zarządził trzy dni modlitwy i pokuty. W ostatnim dniu biskupowi ukazał się święty Michał wypowiadając słowa:  Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem… Tam gdzie się otwiera skała, będą przebaczane grzechy ludzkie.. Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświeć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego. Drugie objawienie z 492 roku nosi miano Epizodu zwycięstwa. Biskup Sipontu w obliczu oblężenia przez wojska nieprzyjaciela modlił się do świętego Michała, który po trzech dniach ukazał się mu, przepowiadając zwycięstwo nad wrogiem.