Sobota 7 września to dzień, w którym miało w naszym kościele spotkanie Rejonowego Ruchu Domowego Kościoła rozpoczynającego nowy rok pracy formacyjnej.  Celem formacji jest pogłębienie duchowości małżeńskiej, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Poznając na spotkaniach odpowiednie drogowskazy pragniemy żyć w zgodzie, miłości i wierności małżeńskiej, co jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Ponadto korzystamy z daru jakim są  rekolekcje ewangelizacyjne i tematyczne: trzydniowe, pięciodniowe oraz piętnastodniowe oazy rodzin I, II i III stopnia oraz ORAR I i II stopnia. Na rekolekcje oazowe, które są też formą wypoczynku, członkowie Kręgu wyjeżdżają z dziećmi oraz z wnukami, gdzie w otoczeniu pięknej przyrody wsłuchują się w Słowo Boże. Na rekolekcjach przyjmują Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Ruch Światło-Życie i Domowy Kościół jest bardzo dobrą drogą prowadzącą do Boga i bardzo pomaga uczestnikom pogłębiać relacje małżeńskie i rodzinne. Ruch Domowego Kościoła jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącym jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Swoimi początkami sięga do pierwszej oazy rodzin zorganizowanej w roku 1973 przez księdza Franciszka Blachnickiego w Krościenku nad Dunajcem.