Dzisiaj, jak co miesiąc 10 dnia każdego miesiąca o godz. 18.30, w naszym sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej zgromadzimy się na mszy świętej, aby modlić sie w intencji Ojczyzny. Nasza obecność na wspomnianej eucharystii jest wyrazem pamięci, polskiego serca, wiary. Naszą modlitwą pragniemy ogarnąć wszystkie sprawy Ojczyzny. Kierujemy więc naszą modlitwę ku przyszłości, ku nadziei w naszym życiu politycznym i wspólnotowym. Modlimy się w intencji naszej Ojczyzny. Jest to pełna powagi oraz zadumy wspólnota liturgiczna, jakże inna od tego, co widzimy w mediach, co jest wyzbyte miłości, co jest pełne ataków w stosunku do tych, którzy szukają prawdy.  Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński przed laty mówił, iż Ojczyzna to wspólnota ludzi związanych z konkretną sprawą, historią. Dzisiaj ciągle słyszymy o demokracji, a czy nie jest tak, że dziś coraz częściej widzimy dyktaturę relatywizmu i przemocy. Przypomniał w tym kontekście nauczanie Jana Pawła II, który powiedział, że demokracja ma być oparta na wartościach i ma służyć człowiekowi. Chlubimy się, że jesteśmy społeczeństwem pluralistycznym i mamy wrodzoną tolerancję, lecz czyżby poprawność polityczna była ponad prawdą i sprawiedliwością?. Błogosławiony papieża Jan Paweł II prosił nas, by Naród i Kościół były mocne dziedzictwem nauczana ks. kard. Wyszyńskiego. Jeżeli Kościół w Ojczyźnie naszej staje w obronie Ewangelii, w obronie kultury religijnej, w obronie wolności człowieka, ładu moralnego i chrześcijańskiej moralności, to staje jednocześnie w obronie Narodu. Trudna jest Ewangelia, ale wyznawanie Ewangelii jest podźwignięciem człowieka, rodziny i Narodu.