Na rozpoczynającym się dziś w Watykanie konklawe 115 kardynałów elektorów wskaże nowego Następcę św. Piotra – 266. Papieża. To będzie wydarzenie historyczne choćby z dwóch powodów. Po pierwsze, wybór nowego Papieża dokonywać się będzie za życia jego bezpośredniego poprzednika Benedykta XVI, który ustąpił z urzędu 28 lutego br. Po drugie, świat, w którym żyjemy, niesie ze sobą ogromne wyzwania. Doświadczamy ogromnego ataku na prawo Boże i prawo naturalne, prześladowań i dyskryminacji chrześcijan w różnych rejonach świata, dyktatury relatywizmu i agresywnego sekularyzmu. To stawia przed kardynałami duże wyzwanie. Muszą tak odczytać natchnienie Ducha Świętego, aby wybrać na Papieża człowieka, który odważnie poprowadzi Kościół katolicki drogą nowej ewangelizacji, wytyczoną dwoma ostatnimi pontyfikatami; który ukaże też światu piękno i nadzieję, jakie płyną z zaufania Chrystusowi. Ważnym kontekstem rozpoczynającego się dziś konklawe jest Rok Wiary. Wyłoni ono nie tylko kogoś, kto będzie sprawnie zarządzał instytucją, jaką jest Kościół katolicki, ale wskaże Ojca Świętego dla ponad 1 mld 180 mln katolików w świecie, autorytet moralny dla wszystkich ludzi dobrej woli.