Przygotowując się do Odpustu Parafialnego związanego z tytułem naszego parafialnego kościoła zapraszamy parafian i sympatyków do udziału w nabożeństwie 40. godzinnym.  Nabożeństwo obejmuje wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu w środę i czwartek i piątek od godz. 10.00 do Mszy św. wieczornej. Zapraszamy do osobistego spotkania z Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Bardzo gorąco zachęcamy poszczególne grupy, wspólnoty parafialne do wspólnej modlitwy. Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję.Nabożeństwo to polegaj na nieprzerwanej adoracji Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji. Odprawiane bez przerwy przez 40 godzin lub przez trzy dni z przerwami nocnymi. Jest zatem nabożeństwem eucharystycznym i powinno się zarówno zaczynać, jak i kończyć mszą św. Ma charakter pokutny i ekspiacyjny (przebłagalny). Jego celem jest przebłaganie za grzechy popełnione. Kult eucharystyczny zaś, jak zresztą cały kult chrześcijański, mając swoje źródło w tajemnicy paschalnej – jedynej ofierze Jezusa Chrystusa, zmierza do budowania jedności Kościoła na chwałę Pana Boga. Ze strony człowieka jest odpowiedzią na uprzedzające działanie Boga, czego wyrazem jest stałe otwieranie się na komunię z Bogiem oraz bliźnimi. Kult eucharystyczny nie rozpoczyna się bowiem od działania człowieka, lecz od słuchania Słowa Bożego i przyjmowania go z wiarą.