W dniu dzisiejszym czyli w niedzielę 11 sierpnia gościliśmy w naszej Parafialnej Wspólnocie misjonarza z Ugandy O. Adama Klaga, który przed laty pracował w naszej parafii. Ojciec Adam w czasie mszy świętych głosząc Słowo Boże przybliżył nam także charakter i specyfikę swojej misyjnej posługi oraz misjonarzy franciszkańskich pracujących w Ugandzie. O. Adam przekazując nam szereg ciekawostek związanych z pracą na tamtym terenie podkreślił, że pomimo znaczącego rozwoju pod koniec ubiegłego wieku Uganda pozostaje jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Konflikt na północy i wschodzie kraju między siłami rządowymi a armią rebeliancką LRA wpłynął bezpośrednio na rozszerzanie się obszarów biedy. W kraju dominuje masowa korupcja pogłębiająca ubóstwo i brak bezpieczeństwa. Konflikt trwający już ponad 20 lat spowodował przemieszczenia blisko 2 milionów osób, głównie kobiet i dzieci. Projekt misji w Ugandzie przygotowywany był w krakowskiej prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię od roku 1995. Ostateczną decyzję o otwarciu misji podjęli franciszkanie 5 lat później. Pierwszy franciszkanin przybył do Ugandy 13 kwietnia 2001 roku, był to o. Marcin Zagórski, pracujący wcześniej w Zambii. Formalny początek misji przypada na 1 sierpnia tego samego roku, kiedy przyjechał do Ugandy o. Bogusław Dąbrowski. Do nich w grudniu dołączył o. Jarosław Wysoczański. Wszyscy oni rozpoczęli pracę w diecezji Kasana-Luweero, w miejscowości Kakooge. Do czasu wybudowania własnego klasztoru i dokończenia, rozpoczętej przez poprzedniego proboszcza, budowy kościoła parafialnego w Kakooge, korzystali z gościnności misji „Brothers of Christans Instruction”.