Dokładnie 74 lata temu około godziny 5 rano niemieckie lotnictwo zbombardowało Wieluń. Chwilę potem pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II Wojna Światowa. Dziś polskie społeczeństwo staje, aby oddać hołd tym którzy pierwsi na świecie postawili opór Niemcom. Na terenie całego kraju organizowane są wspomnienia wybuchu największej wojny w dziejach świata. Sytuacja w Europie przed rokiem 1939 była napięta. W dniu 23 sierpnia 1939 roku doszło do podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow na mocy którego sygnatariusze dzielą między siebie terytoria krajów Europy Środkowowschodniej.Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej 17 września. W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali IV rozbioru Polski. "Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na Zachodzie, zniszczenie Polski musi być pierwszym naszym zadaniem. Decyzja musi być natychmiastowa ze względu na porę roku. Podam dla celów propagandowych jakąś przyczynę wybuchu wojny. Mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. W sprawach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni" – słowa te wypowiedział Adolf Hitler na naradzie dowódców w przededniu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.