Szczególnie wymownie zabrzmiały papieskie pozdrowienia skierowane do wiernych języka arabskiego w czasie środowej audiencji generalnej. Papież Franciszek zwrócił się do pielgrzymów z Iraku, Jordanii i Egiptu, zachęcając ich do bliskości z Chrystusem i budowania Jego Królestwa dzięki braterstwu, dzieleniu się i dziełom miłosierdzia.  Wiara jest potężną siłą, zdolną uczynić świat bardziej sprawiedliwym i pięknym! – powiedział Papież. – Bądźcie obecnością Bożego miłosierdzia i dawajcie światu świadectwo, że udręki, próby, trudności, przemoc czy zło nigdy nie pokonają Tego, który zwyciężył śmierć: Jezusa Chrystusa.Na zakończenie audiencji ogólnej Ojciec Święty przypomniał o wyznaczonym na najbliższą sobotę dniu postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie: Ponawiam zachętę skierowaną do całego Kościoła, aby głęboko przeżywać ten dzień. Już teraz wyrażam wdzięczność braciom chrześcijanom, wyznawcom innych religii oraz ludziom dobrej woli, którzy pragną włączyć się w to wydarzenie we właściwy sobie sposób. Zachęcam zwłaszcza wiernych Rzymu i pielgrzymów do uczestnictwa w modlitewnym czuwaniu tu na Placu św. Piotra o godz. 19:00, by prosić Pana o wielki dar pokoju. Niech na całej ziemi wzniesie się wołanie o pokój! – powiedział Papież.Plac św. Piotra będzie otwarty dla uczestników sobotniego czuwania od godz. 16:30. Zgodnie z pragnieniem Papieża zaproszeni są wszyscy, którym droga jest sprawa pokoju, niezależnie od wyznawanej wiary i przekonań.