W niedzielę obchodzony był światowy Dzień Misyjny, który rozpoczął światowy tydzień modlitw w intencji misji. Tydzień Misyjny obchodzimy pod hasłem: „Miłosierdzie Boże dla całego Świata”. Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański Papież Franciszek dziękował misjonarzom i tym, którzy swoją modlitwą i pomocą wspierają dzieła misyjne. Ojciec Św. akcentował, że „misją kościoła jest rozpowszechnianie w świecie płomienia wiary”. Płomień wiary, zapalony przez Jezusa w świecie: wiarę w Boga, który jest Ojcem, Miłością, Miłosierdziem. Metodą misji chrześcijańskiej jest nie prozelityzm, ale płomień, którym się dzielimy i który rozpala duszę. Dziękuję tym wszystkim, którzy modlitwą i konkretną pomocą wspierają dzieło misyjne, a zwłaszcza troskę Biskupa Rzymu o szerzenie Ewangelii. W tym Dniu jesteśmy blisko wszystkich misjonarzy i misjonarek, którzy trudzą się ogromnie, bez rozgłosu i oddają swoje życie – powiedział Ojciec święty. Ks. bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, zwraca uwagę, że czas ten „przypomina nam o tym, że Bóg który jest miłością pragnie aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”. Ordynariusz diecezji ełckiej dodał także, że Tydzień Misyjny „Jest okazją do podjęcia refleksji, że Kościół (…) jest powołany do kontynuacji misji Jezusa Chrystusa, której przewodniczy Duch Święty.”. Jest to czas, który wszystkich katolików i wierzących bardziej uwrażliwia na wielkie dzieło Kościoła Misyjnego i jego działalność misyjną. Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny przypomina nam, że Bóg, który jest Miłością  pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy.