W dniach od 30 sierpnia do 6 września w 17 krajach, w których obecne jest dzieło "Pomoc Kościołowi w Cierpieniu" (ACS), trwać będzie Tydzień Modlitwy o Pokój w Syrii. Początkowo był on planowany na październik, jednakże wydarzenia ostatnich dni w tym kraju sprawiły, że nie można czekać – stwierdza komunikat francuskiej sekcji dzieła, przesłany do watykańskiej agencji misyjnej FIDES. "Nie możemy czekać. Czas modlitwy o pokój dla ludu syryjskiego już nadszedł. Nasi bracia w Syrii potrzebują jej bardziej niż kiedykolwiek" – wyjaśnia dokument. Zwraca ponadto uwagę, że kampania ta, która przewiduje na każdy dzień oddzielną intencję, włącza się w trwające we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich w tym bliskowschodnim kraju nieustanne modły o pokój i niedopuszczenie do interwencji zbrojnej państw zachodnich. Inicjatywa ACS zwraca się do wiernych na całym świecie, aby prosili Boga "o pokojową przyszłość dla Syrii, opartą na sprawiedliwości dla wszystkich". Oto tekst modlitwy po polsku: "Boże miłosierny, wysłuchaj krzyku narodu syryjskiego, pociesz tych, którzy cierpią wskutek przemocy, ukój tych, którzy opłakują swych zmarłych, przemień serca tych, którzy chwycili za broń, chroń tych, którzy są zaangażowani na rzecz pokoju. Boże nadziei, natchnij przywódców do wybrania pokoju zamiast przemocy i do szukania pojednania ze swymi wrogami". Wcześniej ideę międzywyznaniowych modlitw o pokój i bezpieczeństwo w Egipcie poparła Światowa Rada Kościołów (ŚRK). Zachęciła przywódców religijnych w tym kraju do wspólnego apelowania o ochronę i wspieranie świętości życia ludzkiego i miejsc religijnych.