Kiedy przyroda, która nas otacza dopełniła swego dzieła i obumiera, Kościół przypomina nam, że śmierć nie jest końcem życia ale zmianą jego jakości.  Chrystus w Ewangelii według św. Łukasza na prowokacje odpowiada „Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją". (Łk 20,27-38). Kościół już przed wiekami uświadomił sobie, że człowiek pochłonięty doczesnością swego ziemskiego życia i jego spraw, zapomina o swym powołaniu do wiecznego życia z Bogiem.  Z tego właśnie powodu w VII wieku zostało wprowadzone uroczyste wspominanie tych wszystkich, którzy w Bożym Miłosierdziu dostąpili zbawienia i chwały. Wspólnota Miłości Krzyża zaprasza na charyzmatyczne uwielbienie w duchu Taizé. Hasło naszej modlitwy jest inspirowane tekstem z Księgi Powtórzonego Prawa "Kładę przed wami życie i śmierć… Wybierajcie. Wybieramy Życie”. Wspólnota zaprasza do kościoła sanockich Franciszkanów w czwartek (31 października 2013) na mszę św. o godz. 18.30, po której odbędzie się uwielbienie Boga w Jego świętych.  Wspólnota Miłości Krzyża zawiązała się w październiku 2006. W "powoływaniu" uczestniczyło kilka osób, które wcześniej często wyjeżdżały do Jarosławia (OO. Reformaci) i nie tylko tam, na czuwania połączone z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie oraz z modlitwą uwielbienia. Największy wkład w powstanie tej wspólnoty miała chyba osoba Doroty Filip, która przez swoje zaangażowanie dawał przykład i mobilizowała innych do starania się w tej sprawie.