PONIEDZIAŁEK – 14 kwiecień 2014 r.
6.30-1.Za + Eleonorę Królicką (greg.14/30)
2.Za + Helenę w 14 rocznicę śmierci
8.00-1.Za + Edwarda Wilka (greg.14/30)
2.Za ++ Eugeniusza, Marię i Antoniego Słyszyk
9.00-1.Podziękowanie za łaski z prośbą o błog.Boże i opiekę MBP dla
Romualdy i Wojciecha  w  35 rocznicę zawarcia sakr. małżeństwa
2.Za + Kazimierę Kucharską – int.od Augustyna Pieluch
18.30-O uzdrowienie  i  uwolnienie drzewa genealogicznego z rodzin
Bogu wiadomych do 4 – tego pokolenia (greg.14/30)
WTOREK – 15 kwiecień 2014 r.  
6.30-Za + Eleonorę Królicką (greg.15/30)
8.00-Za + Edwarda Wilka (greg.15/30)
9.00-1.Za + Aleksandra Chorążaka
2.Za + Anielę,Katarzynę i Piotra Pocałuń
18.30-1.O uzdrowienie  i  uwolnienie drzewa genealogicznego z rodzin
Bogu wiadomych do 4 – tego pokolenia (greg.15/30)
2.Za + z rodzin Mindur i Silarskich
3.Za + Aleksandre Kaczmarską oraz + Stanisława Węgrzynek
ŚRODA – 16 kwiecień 2014 r.   
6.30-1.Propria br.Ryszarda
2.Za + Eleonorę Królicką (greg.16/30)
8.00-1.Za + Edwarda Wilka (greg.16/30)
2.Za + Wiktoriana Motylewicza
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.O uzdrowienie  i  uwolnienie drzewa genealogicznego z rodzin
Bogu wiadomych do 4 – tego pokolenia (greg.16/30)
3.Dziękczynna za 92 lata życia,o opiekę MBP i za ++ z Rodziny
WIELKI CZWARTEK – 17 kwiecień 2014 r.   
18.00-Msza św.  Wieczerzy  Pańskiej
Intencje własne kapłanów
WIELKI PIĄTEK – 18 kwiecień 2014 r.
godz.18.00-Liturgia Wielkiego Piątku

WIELKA SOBOTA – 19 kwiecień 2014 r.  
godz.19.00 – Liturgia Wielkiej Soboty

1.Intencje własne kapłanów
2. Za ++ Elżbietę  i  Jana
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 20 kwiecień 2014 r.
6.00-W intencji ofiarodawców na kwiaty do Bożego Grobu
8.00-Za + Edwarda Wilka (greg.17/30)
9.15-Za + Stanisławę w 7rocz. śmierci
10.30-Za ++ Genowefę i Mieczysława
12.00-W intencji Parafian
15.00- Za ++ Julię,Józefa,Andrzeja
19.00-1.O uzdrowienie  i  uwolnienie drzewa genealogicznego z rodzin
Bogu wiadomych do 4 – tego pokolenia (greg.17/30)
2.Za + Eleonorę Królicką (greg.17/30)