PONIEDZIAŁEK – 20 październik 2014 r.
6.30-W intencji Parafian
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.20/30)
9.00-1.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.20/30)
2.Za + Jadwigę Wiśniewską
18.30-1.Za + Tadeusza Truszkiewicza w 10 rocz.śmierci
2.Za + Janusza Skubińskiego w 6 roczśmierci
3.Za + Eugenie Czerwińską (greg.20/30)
4.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.20/30)
WTOREK – 21 październik  2014 r.
6.30-O Boże błog.łaskę zdrowia dla Marii Kozimor oraz dzieci i wnuków
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.21/30)
9.00-1.Dziękczynna za 79 lat życia z prośbą o Boże błog.opiekę MBP dla Jadwigi i jej dzieci
2.Za ++ Józefę,Władysława i Stanisława
18.30-1.Za + Eugenie Czerwińską (greg.21/30)
2.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.14/30)
3.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.21/30)
4.Za + Annę Konopka w 10 rocz.śmierci oraz o Boże błog.dla Andrzeja Konopki
ŚRODA – 22 październik 2014 r.    
6.30-za + Teresę
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.22/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za + Eugenie Czerwińską (greg.22/30)
3.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.22/30)
4.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.22/30)
CZWARTEK – 23 październik 2014 r.
6.30-Za + Zofię Ozubko – int.od sąsiadki Józefy
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.23/30)
9.00-1.Za ++ Marię i Małgorzatę
2.Za ++ Helenę i Edwarda
18.00-1.Za + Eugenie Czerwińską (greg.23/30)
2.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.23/30)
3.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.23/30)
4.Za + Janinę Gawlewicz w 9 rocz.śmierci
PIĄTEK – 24 październik 2014 r.
6.30-Za ++ Franciszka,Marię i Janinę
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.24/30)
9.00-Za ++ Jana i Celestynę
18.30-1.Za + Eugenie Czerwińską (greg.24/30)
2.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.24/30)
3.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.24/30)
4.Za + Teresę
SOBOTA – 25 październik 2014 r.  
6.30-W intencji Parafian
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.25/30)
9.00-Za + Jerzego Porawskiego – int.od rodz.Zdziarskich
18.30-1.Za + Eugenię Czerwińską (greg.25/30)
2.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.25/30)
3.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.25/30)
4.Za ++ Tadeusza,Marię i Ludwika
UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA – 26 październik 2014 r.
6.45-Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.26/30)
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.26/30)
9.15-1.Za + Eugenię Czerwińską (greg.26/30)
2.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.opiekę MBP dla Doroty i Mieczysława
w 25 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa
10.30-Za + Jana Tworzydlaka w 7 rocz.śmierci
12.00-Za + Józefę Sabat
15.00-Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00-O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.26/30)