PONIEDZIAŁEK – 24 listopad 2014 r.
6.30–Za ++ Michała Żaka int.od siostrzeńca Piotra Obażena
8.00–Za + Walentynę Michalak (greg.6/30)
9.00–Za + Andrzeja Bury int.od kolegów z sekcji bokserskiej
18.30–1.Za + Barbarę Jaksić w 1 rocz.śmierci
2.Za + Kazimierę w 12 rocz. śmierci int.od córki
3.Za + Barbarę Wrońską (greg.24/30)
4.Za ++ Katarzynę i Kazimierza Kraczkowskich
WTOREK – 25 listopad 2014 r.
6.30–Propria brata Ryszarda
8.00–Za + Walentynę Michalak (greg.7/30)
9.00–Za + Kazimierza Piecuch
18.30–1.Za + Czesława Kwolek
2.Za + Katarzynę oraz za ++ z rodzin Kochańskich i Polityńskich
3.Za ++ Katarzynę, Tadeusza i Adama Niżnik
4.Za + Barbarę Wrońską (greg.25/30)
5.Za + Katarzynę Skoczylas
ŚRODA – 26 listopad 2014 r.
6.30–Za + Walentynę Michalak (greg. 8/30)
8.00–Za ++ Teresę w 2 rocz.śmierci,Wiesława,Jerzego i Franciszka
9.00–W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za + Andrzeja Bury int. od żony i dzieci
3.Za + Barbarę Wrońską (greg.26/30)
4.Za + Helenę Budka int. od sąsiadów
CZWARTEK – 27 listopad 2014 r.
6.30–Za + Walentynę Michalak (greg.9/30)
8.00–Za ++ Władysława,Józefa,Helenę
9.00–Za ++ Antoninę i Jana Lorenc
18.30–1.Za + Aleksandra Bobyk w 2 rocz.śmierci
2.Za + Andrzeja Bury int.od Małachowskich i Sawczaków
3.Za + Barbarę Wrońską (greg. 27/30)
4.Za ++ siostry z V Róży oraz o błog.Boże i potrzebne łaski dla żyjących sióstr z V Róży
PIĄTEK – 28 listopad 2014 r.
6.30–Za + Walentynę Michalak (greg.10/30)
8.00–Za ++ Antoniego, Władysławę i ++ z rodziny
9.00–Intencja przebłagalna za grzechy w życiu z prośbą o błog.dla Wojciecha
18.30–1.Za + Andrzeja Bury int. od rodziny Jonków
2.Za + Barbarę Wrońską (greg.28/30)
3.Za ++ Helenę i Michała Dyrkacz
4.Za + Witolda Wojtowicza w 7 rocz.śmierci
SOBOTA – 29 listopad 2014 r.
6.30–1.Za ++ Rodziców,krewnych,dobrodziejów zakonu
2.Za + Walentynę Michalak (greg.11/30)
8.00–O dar zdrowia,ulgę w cierpieniu opiekę MB dla Lidii Dacko
9.00–Za ++ Władysława,Janinę Zajdel
18.30–1.Za ++ Józefę i Andrzeja Kaszuba
2.Za + Walerię w 10 rocz.śmierci oraz + Edwarda Błaż w 3 rocz.śmierci int.od córki z rodziną
3.Za + Barbarę Wrońską (29/30)
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – 30 listopad 2014 r.
6.45–Za + Walentynę Michalak (greg.12/30)
8.00–Za ++ Anielę i Antoniego oraz ich synów
9.15–Za + Stanisława Dzieniszewskiego i ++ z rodziny
10.30–Za + Wojciecha w 7 rocz.śmierci
12.00–1.W intencji Parafian
2.Za + Barbarę Wrońską (greg.30/30)
15.00–1.W intencji O.Andrzeja–intencja imieninowa od klasztoru
2.Za + Władysława Lisowskiego
19.00 – W int. O. Andrzeja int.od Bractwa Różańcowego