PONIEDZIAŁEK – 6 październik 2014 r.
6.30-W intencji Parafian
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.6/30)
9.00-Za + Czesława Smolika
18.30-1.Za + Eugenie Czerwińską (greg.6/30)
2.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.6/30)
3.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.6/30)
4.Za ++ Katarzynę,Jana,Zdzisława oraz Bronisława Jakima
WTOREK – 7 październik 2014 r.
6.30-Za + O.Stanisława Stańczaka
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.7/30)
9.00-Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.opiekę MBP dla rodziców,wnuków oraz dziadków
18.30-1.Za + Eugenie Czerwińską (greg.7/30)
2.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.7/30)
3.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.7/30)
4.Za + Eligiusza Sękowskiego – int od kolegów krótkofalowców z Sanoka
ŚRODA – 8 październik 2014 r.
6.30-Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.8/30)
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.8/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za + Eugenie Czerwińską (greg.8/30)
3.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.8/30)
4.Za + Janinę Rębiasz
CZWARTEK – 9 październik 2014 r.
6.30-Za ++ Zofię,Walentego Szelka oraz za ++ Kamilę i Władysława Bania
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.9/30)
9.00-Za + Jerzego Porawskiego – int.od żony
18.00-1.Za + Eugenie Czerwińską (greg.9/30)
2.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.9/30)
3.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.9/30)
4.Za + Michała Rudego w 11 rocz.śmierci oraz rodziców Marię i Józefa
PIĄTEK – 10 październik 2014 r.
6.30-Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.10/30)
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.10/30)
9.00-Dziękczynna za otrzymanie stałej pracy z prośbą O Boże błogosławieństwo
18.30-1.W intencji Ojczyzny
2.Za + Eugenie Czerwińską (greg.10/30)
3.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.10/30)
4.Dziękczynna z prośbą O Boże błog.oraz wybór dobrej żony dla Łukasza
SOBOTA – 11 październik 2014 r.
6.30-Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.opiekę MBP dla rodziny Piróg oraz dzieci i wnuków
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.11/30)
9.00-Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.11/30)
18.30-1.Za + Krystynę Kraczkowską w 2 rocz.śmierci – int.od rodziców i sióstr
2.Za + Eugenię Czerwińską (greg.11/30)
3.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych
do 5 pokolenia (greg.11/30)
4.Za + Jerzego Górskiego w rocz.urodzin
DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 październik 2014 r.
6.45-Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.12/30)
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.12/30)
9.15-Za ++ Janinę i Józefa
10.30-Za + Eugenię Czerwińską (greg.12/30)
12.00-W intencji Parafian
15.00-Za ++ Adama i Mariannę oraz ich rodziców
19.00-O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.12/30)