PONIEDZIAŁEK – 7 kwiecień 2014 r.
6.30-1.Za + Eleonorę Królicką (greg.7/30)
2.Za + Zofię Kot – int.od sasiadów z bloku  nr.7 z Armii Krajowej
8.00-1.O zdrowie, błog.Boże, piekę MBP dla Ewy
2.Za + Edwarda Wilka (greg.7/30)
9.00-1.O błog.Boże, piekę MBP dla Marty i Zygmunta w 54 rocz.ślubu
2.O błog.Boże, piekę MBP dla rodziny oraz powrót do zdrowia
18.30-O uzdrowienie  i  uwolnienie drzewa genealogicznego z rodzin
Bogu wiadomych do 4 – tego pokolenia (greg.7/30)
WTOREK – 8 kwiecień 2014 r.  
6.30-1.O zdrowie, błog.Boże, piekę MBP dla Patryka
2.Za + Eleonorę Królicką (greg.8/30)
8.00-Za + Edwarda Wilka (greg.8/30)
9.00-1.Za + Eleonorę Królicką – int od opiekunki
2.Za + Mieczysławę w rocznicę śmierci
3.Za ++ Stanisławę i Stanisława oraz ++ z rodziny
18.30-O uzdrowienie  i  uwolnienie drzewa genealogicznego z rodzin
Bogu wiadomych do 4 – tego pokolenia (greg.8/30)
ŚRODA –  9 kwiecień 2014 r.   
6.30-Za + Eleonorę Królicką (greg.9/30)
8.00-1.Za + Edwarda Wilka (greg.9/30)
2.Za ++ Józefa,Genowefę oraz Stefanię
9.00-1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za ++ Jana,Eudokię oraz Władysława Myćka
18.30-1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.O uzdrowienie  i  uwolnienie drzewa genealogicznego z rodzin
Bogu wiadomych do 4 – tego pokolenia (greg.9/30)
CZWARTEK –  10 kwiecień 2014 r.   
6.30-Za + Eleonorę Królicką (greg.10/30)
8.00-1.Za + Edwarda Wilka (greg.10/30)
2.Za + Władysława
9.00-1.Za + Stanisława Dzieniszewskiego w 2.rocz śmierci oraz ++ z rodziny
2.Za ++ Jana,Kazimierza i Marię
18.30-1.W intencji Ojczyzny
2.O uzdrowienie  i  uwolnienie drzewa genealogicznego z rodzin
Bogu wiadomych do 4 – tego pokolenia (greg.10/30)
PIĄTEK –  11 kwiecień 2014 r.
6.30-Za + Eleonorę Królicką (greg.11/30)
8.00-Za + Edwarda Wilka (greg.11/30)
9.00-1.Za ++ Jana,Zofię i Pawła
2.Za + Antoniego
18.30-1.O uzdrowienie  i  uwolnienie drzewa genealogicznego z rodzin
Bogu wiadomych do 4 – tego pokolenia (greg.11/30)
2.Za ++ Marię i Michała
3.Za + Irenę Śmietana w 20 rocz.śmierci i za + Zofię Wojtowicz w 4 rocz.śmierci
SOBOTA –  12 kwiecień 2014 r.  
6.30-Za + Eleonorę Królicką (greg.12/30)
8.00-1.Dziękczynna za przeżyte 75 lat z prośbą o pełnienie woli Bożej
2.Za + Edwarda Wilka (greg.12/30)
3.Za ++ Stanisłąwę i Jana Królickich
9.00-Dziękczynna z prośbą o dary Boże i błog.Boże dla Filipa i całej rodziny
18.30-1.O uzdrowienie  i  uwolnienie drzewa genealogicznego z rodzin
Bogu wiadomych do 4 – tego pokolenia (greg.12/30)
2.Za + Tadeusza
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 13 kwiecień 2014 r.
6.45-1.Za + Edwarda Wilka (greg.13/30)
2.Za ++ Annę i Jarosława i za ++ z rodziny
8.00-Za + Helenę Nogay w 1 rocz.śmierci
9.15-Za ++ z rodz.Paszkiewiczów,Dudków,Filipczaków
10.30-Za + Aleksandra Haduch
12.00-1.W intencji Parafian
2.Za + Zofię Góralczyk w 7 rocz.śmierci
15.00-Intencja Bractwa Różańcowego
19.00-1.O uzdrowienie  i  uwolnienie drzewa genealogicznego z rodzin
Bogu wiadomych do 4 – tego pokolenia (greg.13/30)
2.Za + Eleonorę Królicką (greg.13/30)