O znaczeniu daru rady, pozwalającego nam dokonywać wyborów w jedności z Bogiem mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Wskazał, że koniecznym warunkiem, aby go otrzymać jest otwarcie się na to czego pragnie Bóg i co się Jemu podoba. Ma on też wymiar wspólnotowy, gdyż Pan przemawia także przez naszych braci i siostry. W audiencji na placu św. Piotra wzięło udział około 50 tys. wiernych. Papież wyjaśnił, że poprzez dar rady sam Bóg przez swego Ducha oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść. Ukierunkowuje nasze myśli, uczucia i nasze intencje według serca Bożego. Równocześnie prowadzi nas coraz bardziej, byśmy kierowali wewnętrzne spojrzenie ku Jezusowi, jako wzorowi naszego sposobu działania i odnoszenia się do Boga Ojca i naszych braci. Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania konkretnego wyboru w komunii z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii – stwierdził Franciszek. Dodał, że dar ten pomaga nam również wzrastać w cnocie roztropności, która wie, że "nasze dobro jest w tym, czego pragnie dla nas Ojciec i co nas upodabnia do Jego Syna, Jezusa. To tę wewnętrzną świadomość budzi w nas Duch Święty poprzez dar rady" – podkreślił Ojciec Święty. Franciszek wskazał, że wzrostowi w darze rady sprzyja zażyłość z Bogiem, modlitwa, byśmy odkładali na bok naszą logikę osobistą a uczyli się pytania Boga o to, czego pragnie. Podkreślił, że dar rady ma charakter wspólnotowy, gdyż Bóg przemawia do nas także przez naszych braci i siostry, pomagającym nam rozpoznać Jego wolę.