W sobotę, 11 października br., z okazji Dnia Papieskiego odbył się w Sanoku Finał Konkursu pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”, dla  młodzieży gimnazjalnej z archidiecezji przemyskiej, organizowany przez Akcję Katolicką. Na godz. 10 do kościoła oo. Franciszkanów Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku przybyli uczestnicy konkursu wraz ze swoimi katechetami i rodzinami. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej, który też wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. Po Mszy św. odbył się Koncert Papieski w wykonaniu TRIO Roberta Handermandera. Dalsza część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku, gdzie wręczono laureatom i wyróżnionym z poszczególnych archiprezbiteratów nagrody i pamiątkowe dyplomy. Gości i uczestników Finałowego Konkursu przywitała dyrektor szkoły pani Maria Pospolitak podkreślając w krótkim słowie, że jak widzimy papież Polak, jako święty Kościoła nadal przemawia do umysłów i serc, towarzyszy nam, inspirując do wzajemnej miłości czego wyrazem jest Finał Konkursu Papieskiego. Dlatego też nie powinniśmy się lękać świętości. Ona nie jest tylko dla wybranych. Wszyscy zmierzamy do wieczności, do życia na zawsze w Bogu, a to jest właśnie świętość. Tę drogę przebył już Jan Paweł II. Idźmy po ich śladach i zapisujmy naszą historię wiary, nadziei i miłości powiedziała nawiązując do słów pani dyrektor i jednocześnie gospodarza szkoły – Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej Danuta Figiela odnosząc się do przesłania samego Dnia Papieskiego i jego hasła. Sam konkurs oraz jego finał a także duże zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej jego tematyką są najlepszym tego wyrazem.