Świętość nie rodzi się w próżni. Wzrastanie do świętości domaga się przyjaznego środowiska, wspólnoty żyjącej ewangelicznymi zasadami i gwarantującej wzajemne wsparcie – napisali biskupi w liście Episkopatu Polski zapowiadającym XIV Dzień Papieski. Będzie on obchodzony w niedzielę 12 października pod hasłem "Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!". Wyjaśniając hasło najbliższego Dnia Papieskiego biskupi przypominają, że wezwanie do świętości jest jedną z przewodnich myśli Starego i Nowego Testamentu oraz fundamentalną troską Kościoła o każdego z nas. "Świat różnie podchodzi do świętości. Jest ona tematem z jednej strony obcym współczesnej mentalności, a z drugiej niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet niepotrzebną" – zauważają biskupi. "Tymczasem – dodają – Jan Paweł II przekonywał, że świętość jest głębokim, choć czasem nieuświadomionym pragnieniem człowieka oraz odpowiedzią na wiele nurtujących nas problemów". Zdaniem biskupów, dążąc do świętości powinniśmy jednak unikać wszystkiego, co ją wypacza. Nie można ograniczać świętości jedynie do praktyk pobożnych. Trudno ją odnaleźć także w postawie ucieczki przed życiem, odpowiedzialnością czy światem. "Świętość to nie tylko troska o piękno własnego człowieczeństwa, ale to więź z Bogiem oraz bohaterskie niekiedy otwarcie się na człowieka" – czytamy w liście Episkopatu. Jak świętość rozumiał sam św. Jan Paweł II? Stanowiła ona według niego kres drogi nawrócenia, jest też pielgrzymowaniem do Boga. "Fundamentem naszej świętości jest Bóg – jedyny prawdziwie Święty!