Pod hasłem "Kochająca matka zawsze trzeźwa" przebiegać będzie rozpoczynający się dziś 47. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu". Bp Tadeusz Bronakowski Delegat Episkopatu Polski ds. apostolstwa trzeźwości zwraca uwagę, że nadużywanie alkoholu przez kobiety staje się coraz większym problemem społecznym. "Tydzień modlitw o Trzeźwość Narodu Kościół w Polsce rozpoczyna niedzielą przed Popielcem, aby włączyć wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także by wyprosić łaski nawrócenia dla grzeszników" – czytamy w specjalnym opracowaniu Zespołu KEP ds. apostolstwa trzeźwości. Modlitwy w intencji trzeźwości rozpoczynają się zwyczajowo w ostatnią niedzielę karnawału. Jest to nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. W wielu parafiach w ostatnie dni karnawału organizuje się tzw. 40-godzinne nabożeństwa eucharystyczne.  Również w naszym franciszkańskim kościele rozpoczynamy nabożeństwo 40-sto godzinne, przygotowujące nas do Wielkiego Postu. O godz. 16.30 wystawienie Najświętszego sakramentu i adoracja do godz. 19.00. Dzisiaj o godz. 18.00  Nabożeństwo Różańcowe. W poniedziałek i we wtorek Msze św. z kazaniami o godz. 9.00 i 18.30, w ciągu dnia adoracja najświętszego sakramentu. Kościół w Polsce zachęca, by był to czas szczególnie intensywnej pracy nad stworzeniem różnych grup trzeźwościowych.