Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej jest ściśle związana z naszym narodowym sanktuarium maryjnym w Częstochowie. W roku 1382 książę opolski Władysław wybudował na Jasnej Górze klasztor dla Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony dotąd na jego zamku. Pochodzenie obrazu, osnute legendą, pozostaje dotąd nie wyjaśnione, choć panuje ogólne przekonanie, że jest to malowidło wschodnie. Stanowi typ ikony „Panagia Hodegetria”, czyli „Najświętsza Przewodniczka”. Jasnogórski obraz bardzo przypomina bizantyjską ikonę znajdująca się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. W roku 1717 obraz został ukoronowany koronami papieskimi. Począwszy od XVII w. ojcowie Paulini zabiegali o ustanowienie specjalnego święta ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, ale dopiero papież Pius X w roku 1931 ustalił 26 sierpnia jako dzień obchodu święta oraz zatwierdził formularz mszalny. Od roku 1956 święto to obowiązuje w całej Polsce. Od początku częstochowski obraz zasłynął cudami. Cześć jego wzrosła zwłaszcza po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Od tego czasu Jasna Góra zaczęła stawać się głównym ośrodkiem kultu maryjnego w Polsce i jednocześnie duchową stolicą naszej ojczyzny. Religijna i duchowa twierdza narodu – tak wielokrotnie, przy różnych okazjach nazywano Jasną Górę. Polacy znajdowali w niej oparcie zawsze, kiedy historia stawiała ich w obliczu próby.