Uroczystą Mszą św. odprawioną dziś w bazylice św. Piotra rozpoczął się w Watykanie i w Kościele katolickim Rok Życia Konsekrowanego, który potrwa do 2 lutego 2016. Liturgii przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. João Braz de Aviz, który również wygłosił kazanie. Na wstępie przypomniał, że niedziela dzisiejsza rozpoczyna w całym Kościele nowy rok liturgiczny i czas adwentu, a więc przygotowywania do Narodzenia Jezusa. Zarazem jednak nasz duch "jest prowadzony ku oczekiwaniu drugiego nadejścia Chrystusa przy końcu czasów", jak wspomina o tym Mszał Rzymski. "W tym czasie naznaczonym nadzieją chrześcijańską wznosimy wzrok ku niebu i wzbudzamy w swych sercach oczekiwanie na przyjęcie Pana, który już przyszedł, który jest z nami każdego dnia i który przybędzie kiedyś w chwale" – powiedział kardynał-prefekt. Nawiązał następnie do odprawionego dzień wcześniej w bazylice Matki Bożej Większej czuwania modlitewnego, podczas którego zawierzono Maryi "drogę i owoce Roku Życia Konsekrowanego". "Byliśmy tam wszyscy razem, synowie i córki różnych charyzmatów, a nasze zasłuchanie i nasza modlitwa przed Panem oraz Jego i naszą Matką były jednomyślne" – przypomniał kaznodzieja. Dodał, że to Franciszek "zechciał poświęcić rok 2015 kobietom i mężczyznom konsekrowanym z całego Kościoła, których dzisiaj Pan głębokim spojrzeniem miłości powołał do życia bliższego Bogu Miłości za pośrednictwem ewangelicznych rad ubóstwa, czystości i posłuszeństwa". Kardynał zaznaczył, że Rok ten rozpoczyna się "w znaku nadziei chrześcijańskiej, gdyż Pan jest wierny i swoim miłosierdziem przemienia naszą niewierność a każdy, kto Mu ufa, nie dozna zawodu".