Człowiek w sercu Kościoła to prawda, ale też i cel – zawsze do osiągania, zawsze do poprawiania i do udoskonalania, zawsze przed. Ale przecież nie jest to cel ostateczny, bo owa droga, o której pisze Papież Polak, po prostu prowadzi do nieba, jest drogą do zbawienia. Do bycia apostołami i świadkami Bożego Miłosierdzia wzywał nas wielokrotnie Jan Paweł II – Papież Miłosierdzia. Chcemy nadal podążać jego śladami…W liście pasterskim na II Niedzielę Wielkanocną, ustanowioną przez Jana Pawła II świętem Miłosierdzia Bożego, biskupi podkreślają, że kanonizacja dwóch papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II – „to dar zobowiązujący, na który trzeba godnie odpowiedzieć i do którego trzeba wciąż dorastać”. „Dziś dziękujemy Bogu za to, że Jan Paweł II, poprzez świadectwo życia, słowo i żarliwą modlitwę, stał się tak czytelnym znakiem Boga dla świata. Jako pasterz Kościoła przewodniczył mu przez 27 lat, a na progu trzeciego tysiąclecia zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu” – czytamy w liście pasterskim. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 r., do wszystkich parafii w Polsce dotrze Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia, skąd można ją zabrać do domów i rodzin. „Dzisiejsza uroczystość kanonizacyjna jest wymownym dopełnieniem powszechnego przekonania, że był to człowiek święty. Dlatego chcemy podążać nadal jego śladami, bo mamy świadomość, że święci wychowują świętych. On jest dla nas przewodnikiem na drogach prawdy i miłosierdzia” – piszą biskupi. Druga Niedziela Wielkanocna rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.