Uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ks.Marek Zajdel rozpoczęły się trzydniowe Rekolekcje Ewangelizacyjne w naszej parafii. Celem rekolekcji jest pobudzenie do duchowej odnowy poszczególnych ich uczestników czy też grup tworzących wspólnotę parafialną. Poprzez pogłębianie ich życia duchowego czynią z nich skuteczniejsze narzędzie w realizowaniu ewangelizacyjnej misji Kościoła. Dziś zalewani jesteśmy potokiem słów, które płyną do nas ze wszystkich stron i we wszystkich możliwych formach mówił w inauguracyjnej homilii Ks. Marek. Zaznaczył też kontynuując, że świat współczesny woła o autentycznych świadków wiary. Pan Jezus powołując uczniów i apostołów głęboko kładzie im do serca tę właśnie prawdę. Jeżeli chcecie naprawdę skutecznie głosić wielkie dzieła Boże, to musicie być autentycznymi świadkami. “Wy jesteście solą dla ziemi (…) Wy jesteście światłem świata”. Słowa Jezusa zapisane są przez ewangelistę w formie orzekającej: “jesteście…”, ale przecież doskonale rozumiemy, że jest w tych słowach poważne zobowiązanie: “bądźcie solą i światłem świata…”. Od tego czy uczniowie Jezusa zrealizują to wezwanie, zależy wiele. Najpierw zależy ich osobisty los. “Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”. Jeżeli uczeń Chrystusa nie stanie na wysokości zadania, to oznacza to jego osobistą klęskę: odrzucenie przez ludzi, pogarda, zapomnienie, klęska, rozczarowanie. Nawet jeżeli taki człowiek zabłyśnie elokwencją, inteligencją, to ostatecznie i tak będzie przegrany.