W pierwszą niedzielę Adwentu, 30 listopada, już po raz dwudziesty pierwszy rozpocznie się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – największa ogólnopolska akcja Caritas. W tym roku jej hasłem są słowa "Dziecko sercem rodziny". – Rozprowadzamy w parafiach świece z logo Caritas, które – mamy nadzieję – znajdą swoje miejsce na wielu wigilijnych stołach. Ich płomień jest znakiem solidarności z najbardziej potrzebującymi dziećmi w Polsce i na świecie Pomysł Wigilijnego Dzieła zrodził się w maju 1994 roku w Rusinowicach, gdzie odbywało się ogólnopolskie zebranie dyrektorów Caritas. Idea Wigilijnej Świecy był zawarta w cytacie: "Płonąca świeca Caritas na wigilijnym stole przy dodatkowym nakryciu (…) byłaby znakiem gotowości do przyjęcia Chrystusa w każdym kto jest głodny, spragniony, nagi, chory, kto jest przybyszem, kto jest w więzieniu…" (Mt 25,35-36). Na następnym zebraniu we wrześniu zdecydowano, że dochód uzyskany z rozprowadzania Wigilijnych Świec zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom. Inicjatywa rozprowadzania Wigilijnych Świec miała stać się trwałym elementem dzieła Miłosierdzia Caritas. Rozprowadzanie świec rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu i odbywa się głównie poprzez parafie. W pierwszym roku (1994) akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozprowadzano świece tylko w kilkunastu diecezjach. Ogółem sprzedano ich 500 tysięcy. W roku 1995do akcji włączyły się wszystkie diecezje – rozprowadzono 2 miliony świec. W roku 1996 natomiast sprzedano 2,4 mln świec. Obecnie Caritas w skali całego kraju rozprowadza około 4,5 miliona świec. Zebranymi funduszami częściowo dysponują parafie, znaczna jednak część trafia do centrali Caritas diecezjalnej.