PONIEDZIAŁEK – 19 styczeń 2015 r.
6.30–Za + Aleksandra Koźma (greg. 19/30)
8.00–1.Za + Władysława Wszołek (greg.19/30)
2.Za ++ Jadwigę i Szymona (greg.19/30)
9.00–1.O zdrowie błog. Boże opiekę MB dla IX Róży Niewiast i ich Rodzin w nowym roku
2.Za ++ Rodziców Annę i Władysława
3.Za + Gustawa Koczera w 9 rocz. śmierci
18.30–Za + Wiesława Cieślika int. od koleżanek
WTOREK – 20 styczeń 2015 r.
6.30–Za + Aleksandra Koźma (greg. 20/30)
8.00–1.Za + Władysława Wszołek (greg.20/30)
2.Za ++ Jadwigę i Szymona (greg.20/30)
9.00–1.O łaskę zdrowia i opiekę MB dla Bolesława
2.Za ++ Mieczysławę, Stanisławę i Kazimierza
18.30-1.Za + Stanisława Oryszczyna int. od od pracowników wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie oddział laboratoryjny w Sanoku
2.Za + Pawła w 2 rocz. śmierci
ŚRODA – 21 styczeń 2015 r.
6.30–Za + Aleksandra Koźma (greg. 21/30)
8.00–1.Za + Władysława Wszołek (greg.21/30)
2.Za ++ Jadwigę i Szymona (greg.21/30)
3.Za + Zdzisława Nowakowskiego w 5 rocz. śmierci oraz za ++ Helenę i Mieczysława Bartkowskich oraz Julię i Mikołaja Starościaków
9.00–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej
2.Za + Władysława w 30 rocz.śmierci
18.30–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za + Kazimierza Wojtowicza w 8 rocz. śmierci
CZWARTEK – 22 styczeń 2015 r.
6.30–Za + Aleksandra Koźma (greg. 22/30)
8.00–1.Za + Władysława Wszołek (greg.22/30)
2.Za ++ Jadwigę i Szymona (greg.22/30)
9.00–1.Dziękczynna za otrzymane łaski przez cały rok z prośbą o błog.Boże dla Róży Rodzin
2.Za + Eugeniusza Więcha int. od koleżanek i kolegów z pracy
3.Za + Emilię Łakus int. od FZŚ
18.30–Za + Danutę Zapał int. od sąsiadów
PIĄTEK – 23 styczeń 2015 r.
6.30–1.Za + Aleksandra Koźma (greg. 23/30)
2.Za + Elżbietę w 17 rocz.śmierci i + Jana
3.Za + Jana Kijowskiego w 5 rocz. śmierci
8.00–1.Za + Władysława Wszołek (greg.23/30)
2.Za ++ Jadwigę i Szymona (greg.23/30)
9.00–1.Za + Stanisława Husa
2.Za + Marię Jakubczyk w 2 rocz.śmierci int.od męża Zbigniewa
oraz synów Mirosława i Waldemara
18.30–Za + Adama Pojnar w 21 rocz. śmierci
SOBOTA – 24 styczeń 2015 r.  
6.30–1.O błog. Boże dla Jerzego
2.Za + Aleksandra Koźma (greg. 24/30)
8.00–1.Za ++ Jadwigę i Szymona (greg.24/30)
2.Za + Władysława Wszołek (greg.24/30)
9.00–1.Dziękczynna za łaski i błog. Boże z prośbą o dalszą opiekę MB z prośbą o potomstwo
dla Rodziny Ren
2.Za + Zbigniewa Harna w rocz. śmierci
18.30–Za ++ Wandę w 2 rocz.śmierci i Jana w 21 rocz. śmierci Radoń

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 styczeń 2015 r.

6.45–Za + Macieja Bacior int.od rodziny Gębalików z Lisznej
8.00–Za + Aleksandra Koźma (greg. 25/30)
9.15–1.Za + Władysława Wszołek (greg.25/30)
2.Za + Mieczsława Roszniowskiego w 2 rocz. śmierci i ++ z rodziny
3.Za + Piotra Kaliniaka w 22 rocz. śmierci
10.30–Za ++ Jadwigę i Szymona (greg.25/30)
12.00–w intencji Parafian
15.00–Intencja FZŚ
19.00–Za + Emilię Mularczyk w 12 rocz. śmierci oraz ++ z Rodziny