PONIEDZIAŁEK – 23 luty 2015 r.
6.30–1.Za + Stanisławę Sobolak(greg.23/30)
2.W intencji parafian
8.00–Za + Lucynę(greg.23/30)
9.00–Za + Cecylię i Pawła Chrząszcz
18.30–1.O Boże błog. dla rodziny Małgorzaty i Adama
2.Za ++ Danutę i Stanisława Barszczewskich(greg.23/30)
3.Za + Wacława Koczera
4.Za ++ Marię, Józefa i Władysława
WTOREK – 24 luty 2015 r.
6.30–Za + Stanisławę Sobolak(greg.24/30)
8.00–Za + Lucynę(greg.24/30)
9.00–1.Za Dusze w czyśćcu cierpiące
2.Za ++ Annę i Sylwestra Klimowicz
18.30-1.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.dla Waldemara
2.Za ++ Danutę i Stanisława Barszczewskich(greg.24/30)
3.Za ++ Zofię i Władysława
4.Za + Emilię Łakus
ŚRODA – 25 luty 2015 r.
6.30–Za + Stanisławę Sobolak(greg.25/30)
8.00–Za +  Lucynę(greg.25/30)
9.00–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej
2.Za + Romana w 1 rocz. śmierci
18.30–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej
2.Za ++ Danutę i Stanisława Barszczewskich(greg.25/30)
3.Za + Stefanię Dutkowską w 5 rocz. śmierci
CZWARTEK – 26 luty 2015 r.
6.30–Za + Stanisławę Sobolak(greg.26/30)
8.00–Za + Lucynę(greg.26/30)
9.00–W pewnej intencji
18.30–1.Za ++ Danutę i Stanisława Barszczewskich(greg.26/30)
2.Za + Alicję Markowską w 2 rocz. śmierci
3.Za + Stanisławę Biega
4.Za + Grażynę Leszczyńską w 10 rocz. śmierci
PIĄTEK – 27 luty 2015 r.
6.30– Za + Stanisławę Sobolak(greg.27/30)
8.00– Za + Lucynę(greg.27/30)
9.00– Za + Zdzisława z Rodziną
18.30–1.O błog. Boże, opiekę MB dla sióstr z 4 Róży i ich Rodzin
oraz za wszystkie ++ siostry z 4 Róży
2.O błog. Boże dla Rodziny Mroszczyk
3.Za + Franciszka
4.Za ++ Danutę i Stanisława Barszczewskich(greg.27/30)
SOBOTA – 28 luty 2015 r.
6.30–Za + Stanisławę Sobolak(greg.28/30)
8.00–Za + Lucynę(greg.28/30)
9.00–Za ++ Rodziców Marię i Juliana
18.30–1.O Boże błog. dla Heleny
2.Za ++ Danutę i Stanisława Barszczewskich(greg.28/30)
3.Za + Emilię
4.Za Dusze w czyśćcu cierpiące
    
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1 marzec 2015 r.
6.45–Za + Stanisławę Sobolak (greg.29/30)
8.00–Za + Lucynę (greg. 29/30)
9.15–Za + Łukasza Zadylaka w 3 rocz. śmierci
10.30–Za + Kazimierza (greg.1/30)
12.00–1.W intencji Parafian
2.Za + Jana Woźniaka w 3 rocz. śmierci
15.00–W intencji Bractwa Różańcowego int. od III Róży Niewiast
19.00–Za ++ Danutę i Stanisława Barszczewskich (greg.29/30)