PONIEDZIAŁEK 5 październik 2015 r.
6.30–O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.5/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.5/30)
9.00–O błog. Boże opiekę MB dla uczestników modlitw przy kapliczce
Jezusa Miłosiernego na Błoniach
18.30–1.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,światło żywej wiary
oraz Dary Ducha Św. i Bożą opiekę dla wnuczki w 18 rocz. urodzin
2.Za ++ Danutę i Mariana Siudyłów
3.Za ++ Marię,Adelę,Józefę i Antoniego
4.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.5/30)
WTOREK 6 październik 20015 r.
6.30–O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.6/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.6/30)
9.00–1.O błog. Boże opiekę MB dla III Róży Niewiast
2.Za ++ Janinę i Stanisława Łuksza
18.30-1.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błog.Boże opiekę MB dla
Zofii i Emila z okazji 25 rocz.ślubu
2.Za + Krzysztofa Wolanina int. od rodziny Bąków
3.Za +  Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.6/30)
ŚRODA –  7 październik 2015 r.
6.30–1.Za ++ Braci, Siostry,Rodziców,Krewnych i Dobrodziejów zakonu oraz ++ z FZŚ
2.O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.7/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.7/30)
9.00–W intencji Czcicieli Matki Bożej
18.00–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej
2.Za + Zofię Biega w 1 rocz.śmierci
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.7/30)
CZWARTEK – 8 październik 2015 r.
6.30-1.O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.8/30)
2.Za + O.Stanisława Stańczyka w 3 rocz.śmierci
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.8/30)
9.00-Za + Emilię Fedak int. od syna z żoną
18.30-1.O Boże błog. opiekę MB dla wszystkich Członkiń IV Róży Niewiast
i ich Rodzin oraz za wszystkich ++ z tych Rodzin
2.Za ++ Danutę i Stanisława Barszczewskich
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.8/30)
PIĄTEK – 9 październik 2015 r.
6.30-O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.9/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.9/30)
9.00-1.Za + Zdzisława oraz ++ z Rodziny
2.Za ++ Marię i Stanisława Najsarek
18.30-1.Za + Katarzynę w 26 rocz. śmierci
2.Za + Emilię Łakus int. od V Róży Niewiast
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.9/30)
SOBOTA – 10 październik 2015 r. 
6.30-O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.10/30)
8.00-1.Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.10/30)
2.Za + Andrzeja
9.00-Za ++ Celestynę i Jana
18.30-1.W intencji Ojczyzny
2.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie błog.Boże
i opiekę MB Pocieszenia dla Grażyny
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.10/30)
DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 październik 2015 r.
 
6.45–Za + Jolantę Rogowską int. od rodziny Pyrzów
8.00–Dziękczynna za 1 rok małżeństwa dla Elżbiety i Leszka z prośbą
o dalsze błog. Boże dla Nich i ich dzieci
9.15–Za + Jadwigę w 1 rocz. śmierci
10.30–O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.11/30)
12.00-1.Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę i Boże błog. dla Magdaleny i Jerzego
w 25 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla Jakuba w 18 rocz.urodzin
2.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.11/30)
15.00-Za + Janusza
19.00–Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.11/30)