W Watykanie dobiegł końca proces beatyfikacyjny polskich franciszkanów zamordowanych w Peru. Poznaliśmy więc ostateczną decyzję Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w sprawie beatyfikacji misjonarzy. Po zapadnięciu decyzji Kongregacji Ojciec św. Franciszek zgodził się na ogłoszenie dekretów o uznaniu męczeństwa polskich franciszkanów konwentualnych, zamordowanych przez bojowników maoistowskiego ugrupowania. Jest to wielka radość dla całego naszego zgromadzenia. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym w 1996 roku w miasteczku Pariacoto, gdzie pracowali na misji i gdzie zginęli. Od 2002 roku toczy się postępowanie kanoniczne w Watykanie. Według portalu Vatican Insider – dziś ma się odbyć głosowanie nad całością dokumentacji procesu beatyfikacyjnego i po nim poznamy ostateczną decyzję zgody papieża Franciszka. Polscy męczennicy pracowali niezwykle gorliwie, byli kilkakrotnie prześladowani – mówi ks. prof. dr hab. Jan Machniak, kierownik Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dali się poznać, jako bardzo gorliwi kapłani, którzy z radością, chętnie służyli ludziom. Nie podobało się to miejscowym przedstawicielom partyzantki. Bracia stanęli im na drodze, ponieważ pokazywali, że przy pomocy wiary chrześcijańskiej, ludzie mogą wzajemnie pojednać się, mogą stać się dla siebie braćmi. Nie zaprzestali swojej działalności, nie przestraszyli się i ponieśli śmierć męczeńską. Dlatego możemy się cieszyć razem z franciszkanami tą niezwykłą odwagą ich braci, którzy stają na ołtarzu jako wyznawcy wiary w Jezusa Chrystusa.