Dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku zapraszają na ogólnomiejską sesję poświęconą Ojcu Andrzejowi Deptuchowi. O. Andrzej jest bohaterem ogólnopolskiego projektu Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Kamienie pamięci. Z modlitwą Ojczyźnie”. Sesja odbędzie się w najbliższy piątek, 20 marca w Sanockim Domu Kultury o godz. 10.00. „ Kamienie pamięci. Z modlitwą Ojczyźnie” to ogólnopolski projekt Instytutu Pamięci Narodowej. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do odszukania w środowisku lokalnym bohaterów, których nazwisk nie ma w historycznych podręcznikach, a którym „życie napisało” taki scenariusz, że warto o nich mówić. Tegoroczna VI edycja projektu poświęcona jest kapłanom, siostrom zakonnym, osobom konsekrowanym, które w czasie II wojny oraz po wojnie, do roku 1989 pozostały wierne swoim ideałom, nie dały się złamać systemom – nazistowskiemu czy komunistycznemu.  Zadaniem   uczestników projektu, którymi byli uczniowie Zespołu szkół nr 1 w Sanoku było udokumentowanie działań bohatera i upamiętnienie ich w lokalnym środowisku. O. Andrzej Deptuch urodził się w 1919 r. w Łazach w gminie Rymanów. Na chrzcie św. otrzymał imię Tadeusz. W 1926 r. jego matka zmarła, a ojciec ożenił się po raz drugi. Przyszły franciszkanin miał czworo rodzeństwa: siostry Annę i Genowefę oraz braci Michała i Stanisława. Uczęszczał do 7- klasowej szkoły powszechnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rymanowie. Jako dziecko czytał często „Rycerza Niepokalanej”, który stanowił dla niego inspirację.