Dzięki Wakacyjnej Akcji Caritas kilkadziesiąt tysięcy dzieci z ubogich rodzin będzie mogło w tym roku skorzystać z letniego wypoczynku. Według ostatnich danych GUS, dzieci są grupą społeczną najbardziej dotkniętą i zagrożoną ubóstwem. W wakacyjną akcję włączają się wszystkie diecezjalne Caritas w Polsce, organizując wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Na kolonie wyjeżdżają podopieczni świetlic socjoterapeutycznych i parafialnych Caritas, młodzież objęta programem "Skrzydła" oraz dzieci zgłoszone przez rodziców z ubogich rodzin dla których wyjazd poza miasto lub wieś bez wsparcia finansowego nie jest możliwy. Widać z roku na rok coraz bardziej, że rodziców nie stać na takie wyjazdy. Widać to po tym, jak dzieci jedzą, jak są ubrane. Niektóre z dzieci nigdy nie były w Warszawie, chociaż mieszkają blisko stolicy. Wydać to też po tym, jak dzieci lgną do opieki. Dzieci przyjeżdżają z problemami, jakie trudno byłoby opisywać – mówi dyrektor ośrodka Caritas w Popowie na Mazowszu ks. Łukasz Nowak. Według najnowszych danych GUS, 26% rodzin z czwórką dzieci i więcej dotkniętych jest skrajnym ubóstwem. Ponad 10% wszystkich dzieci w Polsce cierpi skrajną biedę. Wypoczynek i wakacyjne wyjazdy są jedną z najbardziej zaniedbywanych aktywności wśród mniej zamożnych dzieci w naszym kraju. W ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Caritas organizuje również wakacje w Polsce dla 380 dzieci polonijnych z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rumunii. Głównym celem projektu jest aktywna nauka języka polskiego połączona z integracją z dziećmi polskimi. Kolonie integrujące dzieci polskie i polonijne od lat cieszą się dużą popularnością. Diecezjalne Caritas dysponują 51 ośrodkami kolonijnymi (ponad 5 tys. miejsc). Na potrzeby akcji wypożyczanych jest także blisko 100 ośrodków wczasowych.