Misjonarze zostawiają swoje domy i idą głosić Ewangelię. Większość z nich wybiera kraje tzw. Trzeciego Świata, w najbiedniejszych i najtrudniejszych do pracy zakątkach kuli ziemskiej. Dziś głoszą Ewangelię, pomagają miejscowej ludności, leczą i edukują w 94 krajach. Obecnie na misjach pracuje 2134 polskich misjonarzy, w tym: 286 księży diecezjalnych, 1147 księży i braci zakonnych, 660 sióstr zakonnych i 41 osób świeckich. Polskie dzieci po raz pierwszy obchodziły go w styczniu 1984 r. Aby wspomóc misjonarzy i pomóc ludziom a zwłaszcza swoim rówieśnikom w krajach misyjnych powstali tzw. "Kolędnicy Misyjni". Zwyczaj ich  kolędowania narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie odwiedzają domy z okazji Święta Trzech Króli. W Polsce grupy małych misjonarzy po raz pierwszy ruszyły w świat w 1993 r. z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych. Ci szczególni kolędnicy to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, ale do udziału w kolędzie zapraszają także innych zrzeszonych w różnych szkolnych i parafialnych grupach. Pomagają im w tym katecheci, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz młodzież i dorośli z parafialnych stowarzyszeń. Do kolędowania przygotowują się przez wiele miesięcy ucząc się jasełek, w których zawarte są elementy kultury kraju, na rzecz którego zbierają datki. Przy okazji dowiadują się też wiele o życiu i problemach jego mieszkańców. Uroczyste liturgiczne zakończenie kolędy wraz z jej podsumowaniem odbywa się w uroczystość Trzech Króli. W tym dniu mali misjonarze spotykają się na modlitwie za swoich rówieśników z krajów misyjnych. Choć w naszej parafii nie ma takiej tradycji. Jednakże gdyby ktoś chciał się dołączyć do wsparcia misji i misjonarzy można złożyć w tym tygodniu do puszki na misje, która znajduje się przy ołtarzu św. Antoniego swój dar.