„Bracie, Bóg wybrał Cię, abyś szedł i owoc przynosił, i aby owoc twój trwał. Idź więc i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto twój przewodnik na apostolskich drogach. Oto twoja pomoc w każdym niebezpieczeństwie. Oto twoja pociecha w życiu i przy śmierci” – mówił prowincjał franciszkanów do br. Piotra Hrymy, wręczając mu Księgę Ewangelii i posyłając go do pracy misyjnej w Pariacoto w Peru. Uroczystość odbyła się w niedzielę 12 lipca w Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie i była transmitowana przez TVP Polonia. „Drogi Piotrze, zadaniem uczniów, czyli celem także Twojego posłannictwa jest dawanie świadectwa oraz głoszenie Słowa miłosierdzia i zbawienia. Ewangelicznie i po franciszkańsku: najpierw świadectwo, a potem głoszenie Słów zbawienia – mówił przełożony prowincji o. Jarosław Zachariasz. Przy okazji ordynariusz krakowkskich franciszkanów przypomniał, że z Rychwałdu w roku 1989 został posłany – też do Pariacoto w Peru – Sługa Boży o. Michał Tomaszek, który 5 grudnia zostanie beatyfikowany. Wyższy przełożony ujawnił, że obok br. Piotra, w tym roku z krakowskiej prowincji franciszkanów na misje wyjadą też dwaj inni zakonnicy. Jeden do Ugandy w Afryce (o. Marcin Załuski), a drugi do “prawdziwie misyjnego kraju, choć położonego w Europie” – Albanii (o.  Łukasz Pazgan). Prowincjał przekonywał wiernych zgromadzonych w świątyni i przed odbiornikami telewizyjnymi, że na mocy chrztu św. wszyscy mamy być misjonarzami. Przynależność do Chrystusa domaga się aktywnej misyjnej postawy życiowej – nieustannie, dzień po dniu. Chrześcijanin jest bowiem misjonarzem z samej natury. Wszyscy zatem jesteśmy wezwani do tego, żeby głosić orędzie zbawienia” – podkreślał o. Zachariasz. Posłanie br. Piotra na misje odbyło się na tydzień przed uroczystościami jubileuszowymi związanymi z 50. rocznicą koronacji cudownego obrazu Pani Ziemi Żywieckiej. Dlatego prowincjał z kustoszem Sanktuarium zaprosili wiernych i telewidzów do Rychwałdu w przyszłą niedzielę.