Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, „abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza”. Właśnie w tym miesiącu, dokładnie 8 grudnia, rozpoczyna się Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Zapowiadając go 13 marca tego roku podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice Watykańskiej, Papież Franciszek mówił: „Jestem przekonany, że cały Kościół, który tak bardzo potrzebuje doznać miłosierdzia, gdyż jesteśmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owocnym Boże miłosierdzie, którym wszyscy mamy dawać pociechę każdemu człowiekowi naszych czasów. Nie zapominajmy, że Bóg przebacza wszystko i że przebacza zawsze. Nie przestawajmy prosić o przebaczenie.

Zawierzmy już teraz ten Rok Matce Miłosierdzia, aby skierowała na nas swoje spojrzenie i czuwała nad nami w drodze: w naszej drodze pokutnej, w naszej drodze z otwartym sercem, przez cały rok, abyśmy doznali Bożej łaskawości, abyśmy otrzymali Boże miłosierdzie”. Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W grudniu mamy się modlić, „aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei”. Franciszek bardzo często powraca do tematu chrześcijańskiej nadziei. Tak mówił na Anioł Pański 5 stycznia 2014 r. „Boże Narodzenie objawia nam wielką miłość Boga do ludzkości. Stąd bierze się także entuzjazm, nadzieja nas chrześcijan, którzy w naszym ubóstwie wiemy, że jesteśmy kochani, że jesteśmy nawiedzani, że jesteśmy prowadzeni przez Boga; i patrzymy na świat i na historię jako na miejsce, w którym wraz z Nim i my razem mamy iść ku nowemu niebu i nowej ziemi.  Wraz z narodzinami Jezusa narodziła się nowa obietnica, zrodził się nowy świat, ale także świat, który może być zawsze odnawiany. Chociaż historia ludzkości i osobista historia każdego z nas może być naznaczona trudnościami i słabościami, to jednak wiara we wcielenie mówi nam, że Bóg jest solidarny z człowiekiem i z jego historią.

       Red.