Dzień 6 października br. to dla Zespołu Szkół nr 1 ważna data. 90 lat temu szkoła ta została powołana do życia. Z tej okazji  uroczystą Mszą świętą w naszym franciszkańskim kościele rozpoczęły się obchody jubileuszowe. Odprawiona została w intencji społeczności szkoły – dyrekcji, grona pedagogicznego,  uczniów oraz absolwentów. Mszy św. przewodniczył O. Zbigniew Kubit – proboszcz naszej parafii, natomiast okolicznościową homilię wygłosił ks. prał. dr Andrzej Skiba – Proboszcz Parafii pw. Przemienia Pańskiego w Sanoku. Mszę świętą koncelebrowali ks. Piotr Sobolak,  ks.Piotr Rączka, ks. Jakub Sieniawski oraz O. Piotr Marszałkiewicz – katecheta uczący w Zespole Szkół nr 1. W oprawę liturgiczną aktywnie włączyli się uczniowie szkoły przy udziale s. Jadwigi Soboli – katechetki.  W wygłoszonym kazaniu ks. prał. Andrzej Skiba odniósł się do bogatej historii szkoły, obfitującej w szereg ważnych dla niej wydarzeń. Kaznodzieja zauważył, że obecnie proces kształcenia i wychowania młodego człowieka jest trudny.
To czas, w którym ważną sprawą jest, aby młodzi ludzie w tym okresie kształtowali się w trzech sferach: duchowej, intelektualnej i fizycznej. W tym procesie dorastania do dojrzałego podjęcia przyszłych obowiązków, podkreślił ks. Prałat, duże znaczenie odgrywają: Rodzina – Szkoła i Wspólnota Kościoła. Aby prawidłowo ukształtować osobowość młodego człowieka, wszyscy muszą ze sobą współpracować – tłumaczył. Jakie zadanie do spełnienia ma szkoła? – pytał kaznodzieja. Odpowiedź wydaję się być prosta: przygotować do zawodu. Ale czy to oznacza przygotować do życia? Szkoła kształci intelekt, przyczynia się do rozwoju umysłowego, przygotowuje do pracy zawodowej, do spełniania odpowiednich funkcji w wybranych zawodach. Mniej jednak mówi się o wychowawczej roli szkoły. Jak powinna więc wyglądać szkoła życiowej mądrości? Każdy z nas chciałby być człowiekiem mądrym. Problem w tym, jak ją zdobywać. Trzeba robić to wytrwale, konsekwentnie, pracowicie, słuchając mądrzejszych od siebie, rozwijając talenty, jakimi obdarzył nas Pan Bóg. „Mówiłem – dodał – chciałbym być mądrym: – lecz mądrość jest dla mnie niedostępna. Niedostępne jest to, co istnieje i niezgłębione – któż może to zbadać. Zwróciłem swój umysł ku temu, by poznać, badać i szukać i słusznej oceny, by poznać, że zło jest głupotą, a wielka głupota – szaleństwem” (Koch 7,23-25). Z tego tekstu – kontynuował ks. prałat – nasuwa się jeden wniosek: zdobywanie wiedzy i intelektualnej sprawności, jest wysiłkiem, trudem. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że należy odróżnić wiedzę od mądrości. Nie każdy bowiem, kto ma wiedzę, jest człowiekiem mądrym. Kto jest człowiekiem mądrym? Znowu z pomocą przychodzi nam Pismo święte, bo ono wskazuje kierunki naszego postępowania. Mówi bowiem: „Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek”!(Koh 12,13 – 14). Mądrość to postępowanie zgodne z Bożymi przykazaniami. Czego życzyć Waszej szkole? –  pytał kaznodzieja. Aby w proces kształtowania młodego człowieka w wymiarze intelektualnym lub też zawodowym uwrażliwiała jego sumienie. Tą jakże ważną i delikatną sferę ducha, jak mówi przysłowie, „Najlepszą poduszką do spania jest czyste sumienie”. Życzę również, aby szkoła pamiętała o wartościach duchowych, owych pierwiastkach, które kształtują życie, wpływają na jego wartość. W życiu bowiem wiele rzeczy jest ważnych, ale najistotniejsze jest czyste sumienie, odpowiedzialność przed Bogiem za dar życia, za rozwój talentów, za drugiego człowieka. Niech Wasza szkoła nadal się  rozwija, cieszy swoimi wychowankami,  osiągnięciami, których jest tak wiele i stale są pomnażane.Na zakończenie uroczystej Mszy świętej Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku Pani mgr Maria Pospolitak podziękowała za pouczającą homilię – słowo, które jest pomocną wskazówką i podpowiedzią, jak we współczesnym trudnym czasie zachodzących w świecie i w naszym środowisku przemian kształtować osobowość młodego człowieka, także duchowo. Szkoła czyni to – podkreśliła Pani Dyrektor – czego najlepszym dowodem jest fakt, że dzisiejszą Mszę Świętą sprawowali także trzej nasi absolwenci, którzy wybrali drogę powołania kapłańskiego i wielu innych, którzy dziś są tu nieobecni, a poszli za głosem wezwania Bożego, wybierając życie zakonne. Ponadto Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia pierwszej części jubileuszu- Mszy Świętej. Zaprosiła do wzięcia udziału w części drugiej uroczystości, która miała miejsce w Sanockim Domu Kultury w formie uroczystej akademii oraz na poczęstunek, który przygotowali dla zaproszonych na uroczystości jubileuszowe gości uczniowie  szkoły pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych.
Red.