Do wszystkich tych, którzy niesprawiedliwie używają broni tego świata, kieruję apel: odłóżcie te narzędzia śmierci; uzbrójcie się raczej w sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie – rzeczywiste gwarancje pokoju – wezwał papież Franciszek w homilii podczas Mszy św., jaką odprawił w katedrze w Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Otworzył w niej pierwsze na świecie Drzwi Święte Jubileuszu Miłosierdzia, jaki rozpocznie się 8 grudnia br. Pozdrowił „wszystkich mieszkańców Środkowej Afryki, osoby chore, starszych, poranionych przez życie”. Może niektórzy z nich są zrozpaczeni i nie mają już siły do działania, oczekując jedynie na jałmużnę, jałmużnę chleba, jałmużnę sprawiedliwości, jałmużnę gestu zainteresowania i życzliwości. Podobnie jak apostołowie Piotr i Jan wchodzący do świątyni, którzy nie mieli ani złota, ani srebra, aby je dać potrzebującemu paralitykowi, przychodzę, aby zaoferować im siłę i moc Boga uzdrawiające człowieka, podnoszące go i uzdalniające do rozpoczęcia nowego życia, „przeprawienia się na drugą stronę” – mówił Franciszek.
Wskazał, że „tego przejścia na drugą stronę można dokonać jedynie z Nim, uwalniając się od koncepcji rodziny i krwi, które dzielą, aby budować Kościół-Rodzinę Bożą, otwartą dla wszystkich, troszczącą się o tych, którzy potrzebują najbardziej”. Zakłada to bliskość wobec naszych braci i sióstr, oznacza to ducha komunii – tłumaczył Ojciec Święty. Przypomniał, iż Ojciec Niebieski „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi”. Doświadczywszy sami przebaczenia, musimy przebaczyć innym. Oto nasze podstawowe powołanie – podkreślił papież. Wskazał na potrzebę miłości nieprzyjaciół, „która przestrzega przed pokusą zemsty i przeciwko spirali niekończącego się odwetu”. Jezus stale nalegał na ten szczególny aspekt świadectwa chrześcijańskiego.  Osoby zaangażowane w ewangelizację muszą zatem przede wszystkim wprowadzać przebaczenie, być specjalistami pojednania, ekspertami miłosierdzia. W ten właśnie sposób możemy pomóc naszym braciom i siostrom – powiedział Franciszek. 

Red.