W całym kraju trwała  w drugą niedzielę adwentu ogólnopolska modlitwa i zbiórka na rzecz Kościoła na Wschodzie. Wsparcie inicjatyw na rzecz młodzieży oraz sfinansowanie opału dla ośrodków charytatywnych – to tegoroczne priorytety Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Dziś, w drugą niedzielę Adwentu, we wszystkich polskich kościołach zbierane są pieniądze w ramach XVI Dnia Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. W ub. roku zebrano 2,5 mln zł. Sekretarz Zespołu ks. Leszek Kryża przypomniał w rozmowie z KAI, że pomoc ta obejmuje wszystkie kraje b. ZSRR, czyli od Bugu aż po Władywostok. „Będziemy się starali pomagać wszystkim tym organizacjom, które tam. na Wschodzie zapewniają chrześcijańską formację, organizując wyjazdy i spotkania” – zapowiedział ks. Kryża.
Część pieniędzy z tegorocznej zbiórki zostanie przeznaczona na transport i pobyt młodzieży ze Wschodu na ŚDM. Wyzwaniem wciąż aktualnym pozostaje remont obiektów sakralnych, zaniedbanych przez dziesięciolecia, natomiast najwięcej próśb o pomoc przychodzi z Ukrainy i dotyczy opału – informuje sekretarz Zespołu KEP. Zwraca uwagę, że tam zima już się zaczęła a cena gazu wzrosła siedmiokrotnie, więc jest ogromny problem z ogrzaniem wielu obiektów. „Nie chodzi już nawet o kościoły parafialne, ale ośrodki pomocy charytatywnej: dla dzieci, starców czy samotnych matek” – tłumaczy chrystusowiec. Stąd właściciele tych obiektów już zmienili lub zamieniają piece gazowe na takie, w których można spalać węgiel, drewno czy inne materiały – żeby było taniej. „Jestem pewien, że sporo zebranych w tym roku pieniędzy pójdzie na opał dla różnych ośrodków pomocy, aby ich pensjonariusze mieli ciepło przez cała zimę” – powiedział KAI ks. Kryża. Podczas ubiegłorocznego Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie w polskich kościołach zebrano ok. 2,5 mln zł – i taką sumę udaje się gromadzić od lat. „To piękne, wziąwszy pod uwagę wielość różnych zbiórek i to, że nasza sytuacja też nie jest różowa. A jednak potrafimy się dzielić” – ocenia z zadowoleniem sekretarz Zespołu. Dzięki zbiórce zrealizowano 350 projektów. Pieniądze przeznaczono m.in. na utrzymanie domów samotnej matki, szpitali, sierocińców, stołówek dla ubogich.
Red.