Rejestracja pielgrzymów chcących wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku – zgodnie z tradycją z poprzednich spotkań – ma ruszyć na stronie: krakow2016.com równo rok przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku Krakowa będzie to 26 lipca. Zwykle jako pierwszy pielgrzym rejestruje się ojciec święty – krakowscy organizatorzy mają nadzieję, że tak będzie i tym razem. Potem swoje dane będą mogli wpisywać wszyscy pozostali uczestnicy. Rejestracja odbywać się będzie online, poprzez wypełnienie specjalnego formularza rejestracyjnego na stronie: www.krakow2016.com. Dostępny on będzie w pięciu językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim.  Z tej samej strony rejestracyjnej skorzystają pielgrzymi z całego świata, uczestnicy Festiwalu Młodych, biskupi, a także wolontariusze. Ci ostatni będą mieli przy rejestracji najwięcej pracy, ponieważ Komitet Organizacyjny musi m.in. dobrać dla nich zakres obowiązków (dlatego każdy wolontariusz będzie deklarował, jakie języki obce zna i czym chciałby się w czasie Światowych Dni Młodzieży zajmować), a także przygotować dla każdego odpowiednie koszulki (muszą więc znać ich rozmiar). Z kolei księża, chcący zarejestrować się jako pielgrzymi ŚDM, będą musieli przesłać potwierdzenie „stanu kapłańskiego” od swoich przełożonych oraz zadeklarować, czy chcą się włączyć w posługę spowiedzi i w jakich językach mogą udzielać tego sakramentu. Jak podkreśla ks. Andrzej Wołpiuk z Sekcji Rejestracji Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie, wszystkie te informacje są niezbędne dla organizatorów i będą odpowiednio zabezpieczone w systemie informatycznym. – Od poszczególnych grup pielgrzymów będziemy zbierali tylko najważniejsze dane – np. o liczbie uczestników oraz o wybranych przez nich „pakietach pielgrzyma” – zapewnia ks. Wołpiuk. Rejestracja dla pielgrzymów podzielona będzie na dwie fazy. W pierwszej zgłaszane będą – np. przez centra diecezjalne ŚDM, wspólnoty czy ruchy – tzw. makrogrupy, czyli grupy liczące do 5 tys. pielgrzymów. W kolejnym etapie makrogrupy te będzie można podzielić, wybierając dla każdej z podgrup (do 150 uczestników) odpowiednią opcję „pakietu pielgrzyma”. Będą m.in. pakiety na cały tydzień lub weekendowe. Będą zróżnicowane ze względu na wariant wyżywienia czy noclegu.