Od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. potrwa w Kościele katolickim Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego. Zapowiedział to Ojciec Święty Franciszek w trakcie nabożeństwa pokutnego, któremu przewodniczył 13 marca w Bazylice św. Piotra w Watykanie.  Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).
 
Rok Miłosierdzia rozpoczął się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) br. Drzwi Święte (istniejące w rzymskich Bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i św. Matki Bożej Większej) są otwierane tylko na czas Roku Świętego, a w normalnym okresie pozostają zamurowane. Ich otwarcie (najpierw w Bazylice św. Piotra, a potem w pozostałych) wyraża symbolicznie ideę otwarcia dla wszystkich wierzących tego szczególnego przejścia na stronę zbawienia. Dla naszej parafii rozpoczynający się Rok Miłosierdzia ma szczególne znaczenie. Nasza świątynia, zgodnie z decyzją ks. Abp. Józefa Michalika została wyznaczona jako kościół jubileuszowy. W imieniu Metropolity Przemyskiego inauguracji Roku Miłosierdzia oraz otwarcia drzwi Miłosierdiza dokona tego ks. prałat Andrzej Skiba – Dziekan naszego dekanatu i proboszcz Parafii pw. Przeminienia Pańskiego w poniedziałek, 14 grudnia, podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 18.00, na którą serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także do wspólnej modlitwy Koronką Bożego Miłosierdzia, którą będziemy odmawiać w naszym kościele codziennie o godz. 15.00, w Godzinie Miłosierdzia. Każdorazowo za udział możemy zyskać odpust zupełny we własnej intencji lub konkretnego, polecanego zmarłego. Dla Polski natomiast Rok Miłosierdzia ma szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W Roku Jubileuszowym nie chodzi o to, by teoretycznie rozważać co to jest miłosierdzie i je definiować, ale o to, by je przeżyć.

Red.