W najbliższy piątek, 10 czerwca w Zboiskach k/Sanoka w Ośrodku Rekolekcyjnym Caritas odbędzie się III WIECZÓR MIŁOSIERDZIA pod przewodnictwem naszego metropolity, abpa Adama Szala. O godz. 19.00 rozpocznie się Msza św., a o godz. 20.00 procesja przy śpiewie Koronki do Bożego Miłosierdzia. “Miłość, która nie męczy i nie odpoczywa”. Jezus chciał pokazać na tej ziemi Miłosierdzie, które Ojciec ma wobec nas, biednych grzeszników. On wiedział, że nie możemy wrócić do Ojca, jeśli On najpierw nie odda się jako ofiara za nas.

Stał się człowiekiem, aby stać się „jednym” z nami, dziećmi, które z powodu grzechu nieposłuszeństwa porzuciły Ojca z nieba. Przyjął wszystkie nasze grzechy bez stawania się grzesznikiem. ”Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1). Dobrowolnie poszedł na krzyż i swoimi słowami i gestami, uzdrowieniami i cudami, ukazał Ojca Miłosiernego, który od wieczności kocha każdego człowieka. Znana nam przypowieść o synu marnotrawnym jest przykładem tej miłości miłosiernej (Łk 15, 11-32). Wielu teologów woli ukazywać, że tak naprawdę jest to przypowieść Ojca Miłosiernego, ponieważ głównym bohaterem nie jest syn, który zostawia ojcowski dom, ani starszy syn, który się buntuje przeciwko Niemu, ale o ojcu, który jest Miłosierdziem, Przebaczeniem i Ugoszczeniem wobec swoich synów. Przymierze Miłosierdzia ma charyzmat dany przez Ojca Miłosiernego. Żyć, aby inni otrzymali życie. Jesteśmy powołani, aby żyć “kenosis”, ogołoceniem, umieraniem, jak umarł Ojciec w Synu, aż do grobu, gdzie relacja jednoczy życie tych, którzy kochają aż do śmierci, miejscem ciszy i misterium. To jest misterium Ojca miłosiernego, który w grobie widzi Syna martwego i całkowicie Mu oddanego. Widzi tego, który nie może już więcej mówić ani wyrazić zdania, widzi martwego Syna i wskrzesza Go w mocy Ducha, który jest miłością jednoczącą ich serca. Nie traćmy czasu, w Jezusie Ojciec daje nam nowe życie, ofiarowuje nam nową ziemię i nowe niebo.

PROGRAM

  • 18.30 – Duchowe przygotowanie do Uroczystości połączone z modlitwą w intencjach wypisanych na kartkach, zanoszonych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia.
  • 19.00 – Uroczysta MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa.
  • 20.00 – Procesja w parku z Obrazem i Relikwiami: Świętej Siostry Faustyny i Świętego Jana Pawła II przy śpiewie Koronki do Bożego Miłosierdzia (prosimy przynieść ŚWIECE!). Po procesji – uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Sanocki Chór Kameralny.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uwielbienia Miłosierdzia Bożego!

Red.