Święci zakonnicy: siostra Faustyna i Maksymilian Kolbe są świadkami Bożej Miłości i Miłosierdzia, które przekazywać można światu nawet w najtrudniejszych warunkach – takie przesłanie płynie z listu biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego. Dokument odczytany zostanie w kościołach 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego, czyli dzień patronalny  osób konsekrowanych. W liście na Dzień Życia Konsekrowanego biskupi polscy przypominają wiernym, że wspominane w liturgii Ofiarowanie Pańskie, podczas którego Maryja poświęca swoje dziecko Bogu jest pierwszą manifestacją Miłości Miłosiernej i  zapowiedzią krzyżowej ofiary Chrystusa.

Zauważają również, że osoby konsekrowane również ofiarowują się Bogu. Ich życie  jest także ofiarowaniem siebie, ale nie dla samej ofiary, lecz po to, by poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo  doświadczyć miłosierdzia i dzielić się nim z innymi – wyjaśniają biskupi, dodając, że nie ma miłosierdzia bez poświęcenia i  ofiary, wyrzeczenia się własnych planów, ambicji i dóbr. Polscy biskupi wskazują, za papieżem Franciszkiem, że życie  konsekrowane ma być świadectwem komunii, zarówno wewnątrz poszczególnych wspólnot, jak i podczas współpracy z innymi  środowiskami. – Niemożliwe jest budowanie wspólnoty bez miłosierdzia – przestrzegają hierarchowie. Przywołują także nauczanie św. Jana Pawła II, który w adhortacji apostolskiej „Vita consecrata” wspomina założycieli i założycielki wspólnot, których naśladowanie Chrystusa przejawiało się w podążaniu drogą radykalizmu ewangelicznego i braterskiej służby. Przypominając papieskie wezwanie do dania ewangelicznego świadectwa, nazywanego „wyobraźnią miłosierdzia”, polscy biskupi  wskazują, że dotyczyć ono powinno ubogich, odrzuconych, migrantów, cierpiących w powodu różnych form niesprawiedliwości, a także ludzi pogrążonych w grzechu, zamkniętych na Bożą łaskę nawrócenia. Wielkie znaczenie w tej służbie – zdaniem biskupów – ma także działalność misyjna. List pasterski KEP przywołuje również apostolski dorobek posługiwania wielkich polskich świętych zakonników: Faustyny Kowalskiej i Maksymiliana Kolbego. Biskupi przypominają, że św. Faustyna – apostołka miłosierdzia – mimo swojej pokory należy do grona najbardziej znanych i podziwianych Polaków, a jej „Dzienniczek”, jako jedyna książka, został przetłumaczony na tak wiele języków i wydany w tak wielu milionach egzemplarzy. Jak wskazują hierarchowie, wymownym świadectwem miłosierdzia jest także męczeńska śmierć św. Maksymiliana Kolbego, której 75. rocznica obchodzona jest w tym roku. Świadectwo miłosierdzia, jakie dał zakonnik, było wielkim umocnieniem dla więźniów, którzy wraz z nim przebywali w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Ojciec Kolbe dał świadectwo, że nawet w świecie – zdawałoby się – bez miłosierdzia, ostatecznie zwyciężają miłość i miłosierdzie. Takie właśnie świadectwo jest istotą życia konsekrowanego – podkreślają biskupi.

 

Red.