We franciszkańskiej Bazylice w Krakowie 31 stycznia 2016 delegaci franciszkańskich parafii i wspólnot otrzymali relikwie błogosławionych o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Uroczysta msza święta, której przewodniczył bp Tadeusz Pieronek, była także dziękczynieniem za dar wyniesienia na ołtarze pierwszych polskich misjonarzy męczenników. W swojej homilii biskup podkreślał zwycięstwo Miłości, które dokonało się również w męczeństwie błogosławionych franciszkanów: „Prawdziwa miłość – jak dziś mówi św. Paweł – wszystko znosi i wszystko przetrzyma. Miłość, której Bóg nie odmawia największym grzesznikom ostatecznie zwycięża i zdolna jest oddać życie na świadectwo Prawdzie, czego dowodem są męczennicy za wiarę, tak jak nasi błogosławieni rodacy, o. Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, franciszkanie konwentualni, których dzisiaj wspominamy i czcimy.”

Pod koniec liturgii Prowincjał O. Jarosław Zachariasz poprzez okadzenie uczcił relikwie nowych błogosławionych, po czym przekazał relikwiarze przedstawicielom parafii i wspólnot Krakowskiej Prowincji Franciszkanów. Podczas tych krótkich rozmów z każdą z delegacji, wśród których była także delegacja z naszej parafii pod przewodnictwem O. Gwardiana, o. Prowincjał wyrażał radość i nadzieję, że relikwie błogosławionych Michała i Zbigniewa będą czczone w danej parafii lub wspólnocie. Wierni zgromadzeni na tej mszy świętej mogli wysłuchać chóru „Voce Angeli”, który pod dyrekcją p. Piotra Pałki wykonał „Mszę Męczenników” (Missa Martyrum) skomponowaną specjalnie na beatyfikację o. Michała i o. Zbigniewa również przez p. Piotra Pałkę. Niedzielne uroczystości były również wyrazem wdzięczności wobec ludzi, którzy swoją pracą i zaangażowaniem pomogli w całym procesie beatyfikacyjnym męczenników z Pariacoto oraz w przygotowaniach do ich beatyfikacji. Dziękczynna msza święta zamknęła w Krakowskiej Prowincji Franciszkanów miesiąc dziękczynienia za wyniesienie na ołtarze o. Michała i o. Zbigniewa oraz wpisała się w zakończenie przeżywanego Roku Życia Konsekrowanego.

Za www.franciszkanie.pl/Agnieszka Kozłowska/Red.
fot. br. Marek Kowalcze, A. Kozłowska