W dniach 12-14 luty 2016 kilka osób ze Wspólnoty Miłości Krzyża, działającej przy naszej parafii franciszkańskiej w Sanoku, wraz z opiekunem o. Adamem wzięło udział w weekendzie formacyjnym Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Przemyskiej. Miejscem formacji było Opactwo sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, tematem natomiast ,,Kompendium charyzmatyka” . Rekolekcje po prowadził koordynator odnowy ks. Rafał Szykuła. Udział wzięło blisko 140 osób z różnych wspólnot z całej diecezji przemyskiej m.in. z Sanoka, Krosna, Łańcuta, Ustrzyk Górnych, Giedlarowej, Przeworska i Jarosławia. Rekolekcje rozpoczęliśmy Mszą Świętą pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Michalika.

Po zakończeniu Eucharystii odbyła się pierwsza konferencja na temat ,,tożsamości charyzmatyka” ze zwróceniem uwagi na to kim jest charyzmatyk, pierwszy wspólny wieczór został zakończony krótkim Uwielbieniem.Drugi dzień rozpoczęliśmy wspólną modlitwą z liturgii godzin, później słuchaliśmy poszczególnych konferencji na temat ,, Uzdrowienia wewnętrznego”; ,,Słowa Bożego w życiu charyzmatyka”- różne metody czytania Pisma świętego m.in. Lectio divina ; kolejnym tematem konferencji były „Filary Odnowy”- uczestnicy pokrótce zapoznali się z dokumentami z Malines kard. Leona J. Suenensa na temat miejsca odnowy charyzmatycznej w kościele ; REO we wspólnocie i indywidualnie, modlitwy wstawienniczej, przenoszenia gestów ze spotkania do liturgii oraz ,,uzdrowienia międzypokoleniowego”- stanowisko kościoła. Sobotnie popołudnie zakończyliśmy Mszą świętą, po której rozpoczęliśmy pracę w grupach –i tu poszczególne grupy miały przygotować swoje propozycje formacji dla różnych wspólnot m.in. dla wspólnoty młodej. Drugi dzień formacji zakończony wspólnym oglądaniem filmu ,,Czy naprawdę wierzysz”. Konferencja niedzielna była kontynuacja z dnia poprzedniego propozycji formacji dla wspólnot -podsumowanie i przedstawienie pracy poszczególnych grup ; zaplanowaniem kolejnych spotkań oraz Msza Święta i wspólny obiad kończący weekend formacyjny.

Barbara Wilusz/Red.